Program

Dnes (Změnit)
 • Čt 24/05

  Zlato Neapole

  Režie → Vittorio De Sica
  Původní název → Lʼoro di Napoli
  Itálie 1954 / CZT / 116 min. / 35mm
  Hrají → Silvana Manganoová, Sophia Lorenová, Eduardo De Filippo

  Silvana Mangano + Sophia Loren

  Ve Zlatu Neapole líčí Vittorio De Sica figurky Neapole z poloviny minulého století, tak jak je našel ve stejnojmenné sbírce svého vrstevníka, prozaika Giuseppe Marotty. Ve snímku sestávajícím z šesti epizod dostaly náležitý prostor také chvalně známé monumenty italského ženství v letech jejich/jeho největšího rozkvětu.


  Fádní odpoledne + Intimní osvětlení

  Ivan Passer 85

  Ivan Passer / Fádní odpoledne
  ČSR 1964 / hrají: Jan Tožička, Kamila Turková / 16 min. / 35mm

  Ivan Passer / Intimní osvětlení
  ČSR 1965 / hrají: Karel Blažek, Zdeněk Bezušek, Věra Křesadlová, Jan Vostrčil / 70 min. / 35mm

  „Soustředil-li se Passer ve vnějším zkoumání postavy nejprve na její tvář, která pro něj byla oknem do duše, Forman tvář od celku nikdy neodděloval; vlastně se ani do duše dívat nechtěl. Daleko víc než Passer hledal příběh v situacích pokud možno co nejobyčejnějších, banálních, nedramatických a teprve pak do něj vpravoval člověka. Passer napřed skrz tváře pronikal do figury, přilnul k ní a pod vlivem emoce mu začaly vyvstávat obrysy možného příběhu. Přestože nebyl schopen postavy zesměšňovat břitkou bezohledností, natož je urážet, ocitají se v situacích přinejmenším ztrapňujících, kdy se prozrazuje jejich špatná stránka, slabost či omezenost. Passer jim ani ve své laskavosti nic neusnadnil a nechal je napospas sobě samým.“
  Stanislava Přádná

 • Program na celý měsíc – Květen 2018