Kurz klasické filmové projekce

Kurz klasické filmové projekce je koncipován jako nadstavbové vzdělávání pro všechny, kdo mají promítačský průkaz a chtějí získat dovednosti v zacházení s archivními kopiemi. 

Cílem projektu je zachování klasické filmové projekce v českých kinech. To by nebylo možné bez  kvalifikovaného personálu, který ale potřebuje i specifické dovednosti pro promítání archivních filmových kopií. Národní filmový archiv usiluje o maximální ochranu filmových kopií, které nejsou jen nosiči filmového díla, ale také historickými artefakty. Lidé, kteří s nimi přijdou do styku, musejí být vyškoleni k tomu, aby se i oni stali součástí péče o naše filmové dědictví.

Obsahem workshopů jsou:

  • přednášky k optice, akustice, konstrukci promítacích strojů, filmové kopii
  • práce s filmovým materiálem a jeho oprava ve střižnách NFA
  • údržba a servis promítacích strojů
  • projekce a práce s ní spojené – příprava filmové kopie k projekci, založení filmu, možné problémy při projekci a jejich řešení, estetika promítání

Je nutné absolvovat vámi vybraný workshop v jeho plném rozsahu dle časového rozpisu. Jedná se o koncepční školení, pro jehož úroveň a smysluplnost je nutné nabýt veškeré informace, jež program daného workshopu nabízí. Kurz je pro účastníky a účastnice zdarma.


WORKSHOP UMĚNÍ FILMOVÉ PROJEKCE II.
14. až 16. června, Praha 

Prosíme o přihlášení přes registrační formulář do 7. června 2024.

Stěžejní částí tohoto workshopu je cvičení Konstrukce promítacích strojů, při němž si osaháme jednotlivé konstrukční části Meo 5XB. Přesvědčíme se, že promítači/ky plně rozumí promítacímu stroji. Dokážou udržovat a pečovat o něj tak, aby nedocházelo ke snižování technického stavu stroje a též filmové kopie.
Další částí bude projekce z filmového pásu v kině Ponrepo nebo na FAMU.
K workshopu přidáváme možnost návštěvy střižen v novém sídle NFA. Tato část je dobrovolná. Zde se budeme detailně zabývat rekonstrukcí filmového materiálu.

Cílová skupina: zkušenější promítači/ky, kteří/ré se chtějí lépe seznámit s údržbou promítacího stroje

Podívejte se na časový rozpissylabus k workshopu. 

Děkujeme za spolupráci Střední průmyslové škole sdělovací techniky a FAMU.


WORKSHOP PRAXE FILMOVÉ PROJEKCE II.
září/říjen 2024, Praha

Workshop je zaměřen spíše na začínající promítače/ky s nedostatkem odpromítaných hodin. V úvodu si představíme náležitosti k filmové kopii a dále pak základy ke konstrukci promítacího stroje a k projekci samotné. Zbytek workshopu se bude věnovat promítání z filmového pásu od založení filmu, spuštění projekce, estetiky promítání, problémům a jejich řešení v rámci projekce. Střižny poté doplní znalosti k opravě filmového materiálu.

V rámci workshopu nabízíme účastníkům/cím volný vstup na večerní projekce kina Ponrepo.

Cílová skupina: promítači/ky se základními zkušenostmi

Podívejte se na časový rozpis a sylabus k workshopu. 


DÍLNA ÚDRŽBY PROMÍTACÍCH STROJŮ
listopad 2024, Varnsdorf

Poslední částí kurzu roku 2024 je dílna ke konstrukci promítacích strojů. Každý si vyzkouší, jak zkontrolovat promítací stroj po delší odstávce a uvést ho do bezchybného provozu. Prostory kina Centrum Panorama a sbírka majitele Pavla Nejtka nám nabídne nepřeberné možnosti, jak si jednotlivé části promítacího stroje osahat, pochopit jejich funkčnost,zkontrolovat a uvést do chodu, tak aby nedošlo k poškození filmové kopie. 

Součástí je i volný vstup na večerní projekce kina Centrum Panorama.

Kino Centrum Panorama nabízí jako jedno z posledních kin ČR projekci 70mm filmu. Po ukončení oficiálního programu workshopu, účastníci/e dílny budou mít možnost si tuto projekci sami vyzkoušet. 

Cílová skupina: hlavní promítači/ky

Podívejte se na časový rozpissylabus k workshopu. 
 

Podívejte se na trailer

Chcete se přihlásit do Kurzu klasické filmové projekce?
Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Barbora Soukupová

Koordinátorka kurzu 

Kurz klasické filmové projekce byl podpořen Českou republikou prostřednictvím Státního fondu kinematografie z programu filmové vzdělávání.