Kurz klasické filmové projekce

Kurz klasické filmové projekce je koncipován jako nadstavbové vzdělávání pro všechny, kdo mají promítačský průkaz a chtějí získat dovednosti v zacházení s archivními kopiemi. 

Cílem projektu je zachování klasické filmové projekce v českých kinech. To by nebylo možné bez  kvalifikovaného personálu, který ale potřebuje i specifické dovednosti pro promítání archivních filmových kopií. Národní filmový archiv usiluje o maximální ochranu filmových kopií, které nejsou jen nosiči filmového díla, ale také historickými artefakty. Lidé, kteří s nimi přijdou do styku, musejí být vyškoleni k tomu, aby se i oni stali součástí péče o naše filmové dědictví.

Kurz tvoří tři workshopy: Umění filmové projekce, Umění filmové projekce II. a Praxe filmové projekce.

Obsahem workshopů jsou :

  • přednášky k optice, akustice, konstrukci promítacích strojů, filmové kopii
  • práce s filmovým materiálem a jeho oprava ve střižnách NFA
  • údržba a servis promítacích strojů
  • projekce a práce s ní spojené – příprava filmové kopie k projekci, založení filmu, možné problémy při projekci a jejich řešení, estetika promítání

Je nutné absolvovat vámi vybraný workshop v jeho plném rozsahu dle časového rozpisu. Jedná se o koncepční školení, pro jehož úroveň a smysluplnost je nutné nabýt veškeré informace, jež program daného workshopu nabízí. Kurz je pro účastníky a účastnice zdarma.

Termíny:

WORKSHOP UMĚNÍ FILMOVÉ PROJEKCE I: 14. - 17. března 2023

Podívejte se na sylabus k prvnímu workshopu. 

Další plánované kurzy:

WORKSHOP UMĚNÍ FILMOVÉ PROJEKCE II: 15. – 16. června 2023

Tento červnový workshop navazuje na znalosti předešlého workshopu. Nyní se plně ponoříme do praxe. Workshop se skládá z cvičení Konstrukce promítacích strojů, při němž si každý z nás osahá jednotlivé konstrukční části Meo5. Naučíme se stroji plně rozumět, udržovat ho v provozu a opravovat ho. Další část bude zaplněna projekcí z filmového pásu v kině Ponrepo. Ani v tomto workshopu nebude nikdo ochuzen o návštěvu střižen, navážeme na program z prvního workshopu a budeme se již zabývat rekonstrukcí filmového materiálu v hlubší perspektivě. 

WORKSHOP PRAXE FILMOVÉ PROJEKCE: 5. – 6. října 2023

Podívejte se na sylabus a na časový rozpis 

Přihlásit se můžete ZDE, a to nejpozději do 28. září.

Poslední workshop tohoto roku je zaměřen spíše na začínající promítače a promítačky s nedostatkem odpromítaných hodin. V úvodu si představíme náležitosti k filmové kopii a dále pak základy ke konstrukci promítacího stroje a k projekci samotné. Zbytek workshopu se bude věnovat promítání z filmového pásu od založení filmu, spuštění projekce, estetiky promítání, problémům a jejich řešení v rámci projekce. Střižny poté doplní znalosti k opravě filmového materiálu.
 

Podívejte se na trailer

Chcete se přihlásit do Kurzu klasické filmové projekce?

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Barbora Soukupová

Koordinátorka kurzu 

Kurz klasické filmové projekce byl podpořen Českou republikou prostřednictvím Státního fondu kinematografie z programu filmové vzdělávání.