Náš projekt Videoarchiv uspěl

12. 6. 2023

Náš projekt Videoarchiv zcela naplnil svůj hlavní cíl zaměřený na problematiku digitalizace a digitálního uchování děl, která původně vznikla v širokém spektru analogových i digitálních, profesionálních i amatérských obrazových formátů, jež je dnes obtížné technicky reprodukovat. 

Tříletý výzkum Videoarchiv v oblasti péče o umění pohyblivého obrazu přinesl výsledky, které jsou již nyní v oběhu a k dispozici veřejnosti! Ať už je to systém péče popsaný v Metodice, Směrnici či Poloprovozu, nebo veřejný katalog v podobě Databáze s více jak 140 díly a v neposlední řadě kniha Mapování pohyblivého obrazu. Média, aktéři a místa v českém prostředí, jež předkládá historii experimentálního filmu, videoartu a dalších příbuzných disciplín, stojí tyto publikace na práci interdisciplinárního týmu Národního filmového archivu a diskuzích s odbornou komunitou. Toto završení několikaleté činnosti má přispět k zavádění dobré archivní praxe, ke zpřístupnění audiovizuálních děl v relevantním kontextu a k udržování mezioborové diskuze nutné k reflexi proměn audiovizuálního prostředí.

Projekt realizoval všechny plánované výsledky ve vysoké kvalitě, je třeba ocenit společenskou relevanci hlavních aplikovaných výsledků, jež jsou zásadně v souladu se zaměřením programu NAKI II, tedy programu na podporu aplikovaného výzkumu.