Pozůstalost režiséra Vladimíra Čecha

24. 4. 2023

Paní Eva Horvatovičová, dcera režiséra a scenáristy Vladimíra Čecha, věnovala Národnímu filmovému archivu materiál z pozůstalosti svého otce.

V rámci daru jsme tak přijali poznámky a náměty k filmům, fotografie, ale i autobiografický materiál. Pozůstalost po tomto významném filmaři převzalo Oddělení písemných archiválií. Přiřadí ji k již existujícímu osobnímu fondu Vladimíra Čecha a brzy zpřístupní badatelům a badatelkám.