Národní filmový archiv se podruhé zapojí do projektu A Season of Classic Films

15. 12. 2022

Němý film Pražský kat z roku 1927, který Národní filmový archiv zrestauroval fotochemickou cestou, bude slavnostně uveden v pátek 16. prosince ve 20 hodin v kině Ponrepo. 

Projekci 35mm kopie doprovodí ansámbl muzikologa a skladatele Vlastislava Matouška. Tato působivá filmová projekce s hudebním doprovodem bude také živě streamována přes portál Filmový přehled. Národní filmový archiv se tímto již podruhé zapojuje do projektu Asociace evropských filmových archivů A Season of Classic Films, který má za cíl přiblížit zejména mladému publiku klasické snímky, ale také význam péče o filmové dědictví.

Pražský kat byl uložen v našem depozitáři celých 75 let, ale technický stav materiálů neumožňoval promítání. Dochoval se totiž v krátkých fragmentech, které bylo potřeba sestavit tak, aby děj dával divákům smysl. Tato rekonstrukce patřila k nejnáročnějším projektům, jimž jsme se v posledních letech věnovali,” říká filmografka a katalogizátorka Eva Urbanová, která se na restaurování podílela. „Rekonstrukce vrátila Pražskému katovi nejenom původní dějovou linku, ale také barvu. Po pečlivém sestavení děje totiž byly na výslednou filmovou kopii naneseny barvy, které odpovídají těm původním z dvacátých let,” dodává.

Pražský kat je jedním z prvních českých kinematografických pokusů o zpracování historické látky: odehrává se v polovině sedmnáctého století a klíčovou roli kata Mydláře v něm ztvárnil legendární zápasník Gustav Frištenský. Ve dvacátých letech dvacátého století, kdy byl Pražský kat poprvé uveden, ozvučovali filmy klavíristé a hudební tělesa různorodými skladbami přímo při projekci v kině. Často hráli obvyklé nebo doporučené skladby, někdy improvizovali. U ambicióznějších filmů byla už ve dvacátých letech zadávána hudba skladatelům, kteří slibovali určitou originalitu. V Národním filmovém archivu vybírají autory a autorky současné filmové hudby k němým filmům tak, aby k rozmanitosti původních hudebních doprovodů odkazovala. „Novou hudbu k snímku složil skladatel, muzikolog a člen legendární novovlnné skupiny Máma bubo Vlastislav Matoušek. Zvukovou krajinu Pražského kata obývají ohlasy české renesanční polyfonie, postupy avantgardy druhé poloviny 20. století a folklorní nápěvy. Živý doprovod Matouškovy Schola Specialis Familiae tak propojuje starobylé hudební prameny se současnými kompozičními principy a přináší nový pohled na to, jak může dnes znít historický němý film,“ doplňuje Jonáš Kucharský, kurátor zvuku a hudby Národního filmového archivu.

Restaurovaný Pražský kat byl poprvé předveden publiku při projekci z filmové 35mm kopie na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary v červenci 2022. Kino Ponrepo, kde bude táž filmová kopie promítána 16. prosince od 20 hodin, najdou diváci na adrese Bartolomějská 11, Praha 1. Projekci bude možné v přímém přenosu sledovat také online, a to na YouTube kanále Národního filmového archivu a na portále Filmový přehled.

A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a je finančně podpořen evropským programem Kreativní Evropa. V letošním roce se do něho zapojilo více než dvacet evropských filmových archivů od Lisabonu po Talin.

Číst dále Skrýt