Rámování rekonstrukce: Jak v online prostředí sledovat obnovu Evropy po 2. světové válce

5. 12. 2022

Online výstava Rámování rekonstrukce se věnuje obnově Evropy bezprostředně po skončení 2. světové války a ukazuje, jak se první poválečné desetiletí vepsalo do naší vizuální paměti. Vystavené předměty nejsou v tomto případě zavřené ve vitrínách, ale jedná se o filmy a fotografie, které zvou návštěvníky k dalšímu objevování. 

Mezinárodní tým autorů výstavy se v několika tematických okruzích zaměřuje především na každodennost a veřejný prostor, který bylo po válce potřeba obnovit jak na hmotné, tak i kulturní úrovni. Výstava je přístupná online v českém jazyce a zdarma nabízí multimediální vzdělávací materiály pro studenty a učitele dějepisu.

Výstava Rámování rekonstrukce vychází z mezinárodního výzkumu, do něhož se zapojili vědci a vědkyně z České republiky, Německa, Itálie a Francie, kteří společně vytvořili prostor, v němž se setkávají evropské i mimoevropské historické zdroje. Celá výstava, včetně filmových ukázek, je dostupná v pěti jazycích (češtině, angličtině, němčině, francouzštině a italštině) a českému návštěvníkovi nabízí obraz československých poválečných dějin v mezinárodním kontextu. 

Zaměřuje se především na audiovizuální materiály, které vznikly v prvním desetiletí po skončení 2. světové války, tedy v letech 1945 – 1956. Ty vytvářejí základní stavební kameny výstavy, na jejichž základě  stojí čtyři hlavní témata: Nový svět na plátně věnující se společenské roli kin a dokumentárního filmu; Rekonstrukce minulosti a budování budoucnosti ukazující jak rekonstrukci zničených měst a budování nové infrastruktury, tak vyrovnání se s válečnými zločiny; Uvnitř / bez hranic pojednává o změnách hranic a pohybu uvnitř Evropy i mimo ni a Společnost a každodenní život zkoumá zdánlivě obyčejné činnosti jako jsou volby, práce, vzdělávání a slavnosti. 

Online výstava, která by v kamenném muzeu zabrala několik pater, pracuje s unikátními audiovizuálními materiály, které byly často nově digitalizovány a jsou mezinárodnímu publiku dostupné vůbec poprvé. Směr a tempo prohlídky si každý návštěvník určuje sám. Je tak možné, že vás vlastní zvědavost a trajektorie vybraných příběhů zavedou i tam, kam by se kurátoři na komentované prohlídce nedostali. Návštěvník si rovněž vybírá způsob, jakým výstavou prochází. Může se vydat po zdánlivě přímé cestě po časové ose, putovat po digitální mapě, cíleně se zajímat o konkrétní témata a osobnosti nebo prožívat příběhy pamětníků, jež se odehrávaly na pozadí „velkých“ dějin. Každý dílek výstavy je přitom propojen s dalšími historickými materiály, a tedy každá cesta nabízí řadu odboček a překvapivých zastavení.

Online výstava „Rámování rekonstrukce“ vznikla v rámci výzkumného projektu „ViCTOR-E: Visual Culture of Trauma, Obliteration and Reconstruction in Post-WW II Europe“ financovaného EU, který probíhal v letech 2019–2022. Koordinátorem projektu byla Goethe-Universität Frankfurt am Main (Německo), partnery projektu byly Université Paris 1 – Sorbonne Panthéon (Francie), Università degli Studi di Udine (Itálie) a Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (Česká republika). Většina československých filmů je dostupná díky partnerství s Národním filmovým archivem v Praze. Český kurátorský tým tvořili Lucie Česálková, Andrea Průchová Hrůzová a Ondřej Haváč.

Číst dále Skrýt