Národní filmový archiv rozšířil svoji databázi Filmový přehled

9. 11. 2022

Národní filmový archiv rozšířil údaje ve své veřejné a oficiální databázi Filmový přehled. Nyní u filmů naleznete i potřebné technické informace. Po tomto doplnění ocení databázi nejen odborná a studentská veřejnost, ale i širší škála uživatelů zajímajících se o český film. 

U každého filmu je nyní možné zjistit, na jakém nosiči byl distribuován, jaký má poměr stran (ratio), formát zvuku, minutáž, metráž, jazykovou verzi, úvodní a závěrečné titulky, podtitulky, mezititulky nebo zda je barevný či černobílý. U animovaných titulů je navíc uvedeno, jaká byla použita animační technika. Počet snímků, u nichž byly technické informace doplněny, stále vzrůstá.

Naší snahou je zveřejnit a poskytnout široké veřejnosti pokud možno jedinečné a ověřené informace a údaje, které nejsou dohledatelné nikde na jiných webech a databázích.. Tato data se nám daří rekonstruovat a doplňovat z dnes již těžko přístupné literatury a dobového tisku, ale zejména z dosud neprobádaných archivních zdrojů naší i ostatních paměťových institucí. Současně se s kolegyněmi a s kolegy snažíme být pokud možno aktuální. Proto uživatelé v databázi naleznou kompletní přehled všech filmů, které byly v samostatné České republice od roku 1992 až prakticky do letoška 2022 uvedeny v kinech. Ze starší produkce je kompletní hraná tvorba a animovaná do roku 1945. Z dokumentární a zpravodajské tvorby jsou pro obrovské množství prozatím zveřejněny pouze výběrově některé tituly (například všechny od průkopníka české kinematografie Jana Kříženeckého). Totéž platí pro animovanou tvorbu z let 1946 až 1992, ovšem již nyní se databáze může pyšnit díly Jiřího Trnky nebo Hermíny Týrlové,“ říká Jaroslav Lopour, filmový historik Národního filmového archivu.

U snímků, u kterých bylo možné dohledat i produkční údaje, byla doplněna také například data cenzury před rokem 1945, či u filmů vzniklých před rokem 1989 data jejich schválení. Doplněny byly taktéž informace, v jakých ateliérech byl daný film do roku 1970 natáčen, či v rámci období let 1945–2022 časové upřesnění prvního a posledního natáčecího dne. Databáze pamatuje taktéž na distribuční údaje. Nově je možné dohledat, v jakých kinech proběhly premiéry konkrétních titulů, jaké distribuční slogany dané snímky provázely či informace o jejich původní přístupnosti. Došlo také k zpřehlednění výčtu použité hudby, písní a dabérů jednotlivých herců, stejně jako i k uvedení výrobních skupin u děl vzniklých v letech 1945–1991. Inovativní činnost na databázi bude pokračovat i nadále. V následujících měsících budou u filmů i u osobností doplněna jejich případná ocenění a zveřejněny dotace, na které v letech 1992–2022 dosáhly.

Databázi Filmového přehledu spravuje a zpřístupňuje Národní filmový archiv. Navazuje  tak na dlouholetou tradici dříve tištěného periodika, které  začalo vycházet již v roce 1939 pod názvem Filmová kartotéka, a pod názvem Filmový přehled po desetiletí informovalo širokou veřejnost o novinkách ve filmové distribuci v tehdejším Československu. Databáze Filmového přehledu se od jiných, podobně zaměřených webových portálů, odlišuje úplností a spolehlivostí dat garantovaných Národním filmovým archivem, na jehož sbírku je přímo navázán. Texty k vybraným filmovým titulům jsou dostupné i v anglické mutaci. 

Číst dále Skrýt