Světový den audiovizuálního dědictví 2022

20. 10. 2022

Světový den audiovizuálního dědictví 2022 letos připadá na 27. října.

Je klíčovou iniciativou UNESCO a Koordinační rady asociací audiovizuálních archivů (CCAAA), jejímž cílem je ocenit odborníky a instituce, které se věnují péči o audiovizuální dědictví a jeho uchování pro budoucí generace. V tento den se audiovizuální archivy po celém světě každoročně spojují, aby vzdaly hold své práci akcemi, které upozorňují na zranitelnost cenných filmových materiálů a nutnost jejich ochrany, uchovávání a zajištění jejich dostupnosti veřejnosti.