Slavnostní uvedení knihy Mapování pohyblivého obrazu

Termín 30. 5. 2023
Kategorie Uvedení knihy
Místo Jinde
Čas 18:00 - 20:00

Slavnostní uvedení knihy Mapování pohyblivého obrazu s podtitulem Média, aktéři a místa v českém prostředí proběhne 30. května od 18:00 v Knihkupectví ArtMap 

Publikace se věnuje historii a kontextualizaci pohyblivého obrazu na pomezí uměleckého provozu a kinematografie. Editovali ji Sylva Poláková a Martin Mazanec, o grafickou úpravu se postaralo Anymade Studio.

Ve třech kapitolách nazvaných Historie – Diskurz – Praxe je rekonstruována dynamická síť vztahů, v níž se od konce šedesátých let do současnosti vyvíjely umělecké disciplíny filmu, videa či nových médií. V jedenácti studiích této kolektivní monografie se autoři a autorky zabývají vlivem předchozích filmových praxí (Martin Blažíček), počátky videoartu (Martin Mazanec), dokumentací performance (Sylva Poláková), novými médii (Marie Meixnerová), uměleckým školstvím (Tomáš Pospiszyl), akademickým diskurzem (Kateřina Svatoňová), výstavní praxí (Markéta Mansfieldová), revizí odborných periodik (Eva Krátká), sběratelstvím (Matěj Forejt), systémem oceňování (Lenka Střeláková) a dlouhodobou archivní péčí (Matěj Strnad). Mapování pohyblivého obrazu není jednoznačně chronologické, naopak se mnohdy překrývá a zohledňuje tak vrstevnatost prolínání filmu, videa a dalších disciplín. Tato publikace s bohatou obrazovou vrstvou a QR odkazy na jednotlivá videa, doplňuje české dějiny umění o chybějící kapitolu reflektující pohyblivý obraz.