Radúz Činčera 100 – S dětmi a o dětech

Termín 1. 6. 2023
Kategorie Film
Místo Kino Ponrepo
Čas 18:00

Máte zájem o akci? Kupte si vstupenky.

Koupit lístek

projekce za účasti Aleny Činčerové

Sté výročí narození dramaturga, scenáristy a režiséra Radúze Činčery (17. června 1923 – 28. ledna 1999) připomene Ponrepo dvěma programovými pásmy, která přiblíží jeho různorodou dokumentární tvorbu. Činčera, jenž získal věhlas především jako spoluautor legendárního interaktivního pořadu Kinoautomat, určeného pro Expo 67, se audiovizuálním projektům dál věnoval v zahraničí. K experimentu však měl blízko i ve svých předchozích, možná méně proslulých, dokumentárních snímcích.
Filmové počátky Radúze Činčery (absolventa estetiky a divadelní vědy na FF UK) spadají do roku 1952, kdy nastoupil jako dramaturg do bratislavského Studia populárně vědeckého filmu. Ve stejné pozici pokračoval o čtyři roky později i v pražském studiu, kde se uplatnil také jako scenárista a autor komentářů, později i jako režisér vlastních snímků.
Natáčení populárně vědeckých filmů, které stálo stranou pozornosti představitelů tehdejší státní moci, mu dalo možnost vyhnout se ideologickým tématům i příležitost přistupovat k zobrazovaným látkám novým, a to spíše emotivním než stroze naukovým způsobem. Činčerova díla se vyznačují důrazem na estetickou stránku, žánrovou nejednoznačností a poetizací námětů. Zkoumaná témata často zprostředkovává pomocí hraných epizod, které látku přibližují s humorem. Vedle hrané složky nebo archivních záběrů využívá i principu skryté kamery k přirozenému zachycení dialogů a chování, zejména u dětí. Stejně jako forma jeho filmů je pestré i jejich zaměření – od fyzikálních či přírodovědných témat až k umění a společenské problematice, která v jeho tvorbě dominuje.
Tvorbu Radúze Činčery připomeneme ve dvou pásmech, která připravily Marta Kucharová Mentzlová a Alena Šlingerová.

S dětmi a o dětech
pásmo krátkých filmů / celkem 91 min. / HD

Co si o nás myslí
režie: Dimitrij Plichta
ČSR 1959 / 13 min.

Já papat nebudu!
režie: Kurt Goldberger
ČSR 1961 / 17 min.

To je můj kyblíček
režie: Radúz Činčera
ČSR 1962 / 16 min.

Národnost dětská
režie: Radúz Činčera
ČSR 1965 / 23 min.

Zapomenutá slova
režie: Radúz Činčera
ČSR 1965 / 11. min.

Hovory o nemluvňatech V. Pobyt na čerstvém vzduchu
režie: Radúz Činčera
ČSR 1980 / 11 min.

Velkou pozornost v Činčerových filmech zaujímají děti, jejichž prostřednictvím se vyjadřuje k nejrůznějším problémům bez obav z cenzurních zásahů. Tuto jeho tvorbu představuje program připravený k Mezinárodnímu dni dětí.
Dokument Co si o nás myslí (1958) spadá do počátků Činčerova působení ve Studiu populárně vědeckého filmu. Na snímku spolupracoval s režisérem Dimitrijem Plichtou jako dramaturg. Pomocí skrytých kamer a specificky kladených otázek zachycuje chování dětí a jejich názory, které zpětně dávají nahlédnout do jejich rodinného zázemí i vztahů dospělých.
Radúz Činčera několikrát spolupracoval na dílech významného dokumentaristy Kurta Goldbergera. K jeho úsměvnému snímku Já papat nebudu! (1961) o zdravé výživě nemluvňat a batolat vytvořil doprovodné slovo. Komentáře byly důležitou součástí Činčerovy tvorby a často se vyznačovaly vysokou literární a jazykovou úrovní. V tomto filmu se snažil o ztotožnění s dětmi a přizpůsobení jejich psychice.
Činčerovy autorské snímky To je můj kyblíček (1962), Národnost dětská (1965) a Zapomenutá slova (1965) spojuje forma ankety, ve které jsou děti předškolního věku zpovídány na určité téma. Ve filmu o pátrání po ztraceném autíčku To je můj kyblíček sleduje Činčera přirozenou inklinaci dětí k soukromému vlastnictví a poukazuje na nesmyslnost jejich poučování o společném majetku. Ve filmu Národnost dětská se pro změnu věnuje slovensko-české problematice. Zkoumá, jak děti vnímají pojem národnost a vlast, jak je ovlivňují předsudky i vlastní fantazie. V povídce Zapomenutá slova z filmu, který vznikl k 20. výročí osvobození Československa, konfrontuje děti s pro ně již neznámými pojmy a věcmi spojenými s druhou světovou válkou.
Činčerovu tvorbu z pozdějšího období přibližuje naučný film Hovory o nemluvňatech V. Pobyt na čerstvém vzduchu. Natočil ho ve spolupráci s dcerou, dokumentaristkou Alenou Činčerovou (Sirotkovou), která se podílela na scénáři. Představený snímek je pátým z řady na téma péče o kojence. K tématu se společně s pediatričkou vyjadřuje na základě vlastních zkušeností několik známých osobností – rodičů malých dětí (herečka Jana Švandová, Dagmar Veškrnová, Valerie Chmelová, Eliška Balzerová, Andrea Čunderlíková a zpěvák Pavel Bobek).