Marcela
Garncarzová

O mně

Vystudovala jsem bakalářský studijní program oboru Informační studia a knihovnictví na Masarykově univerzitě v Brně. Jako katalogizátorka působím od roku 2000. Do Knihovny NFA jsem nastoupila v roce 2019. Věnuji se zde jmenné a věcné katalogizaci knih a rešerším pro projekt NFA Digirest, který je zaměřen na digitalizaci českých filmů.