Ladislav
Cubr

O mně

Jsem absolventem magisterského studia mediálních a komunikačních studií (FHS UK) a magisterského a doktorského studia informační vědy (FF UK). V průběhu studia jsem pracoval v Národní knihovně ČR, kde jsem se věnoval koncepci a vývoji systémů perzistentních identifikátorů a digitální archivace. O tomto tématu jsem také napsal přehledovou publikaci Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. V Národním filmovém archivu pracuji od roku 2018, původně jsem působil na pozici vedoucího Oddělení filmografie a katalogizace, později jako vedoucí Oddělení podpory výzkumu, v současnosti jsem výzkumným pracovníkem a mým hlavním úkolem je příprava systému pro popis filmů a souvisejících sbírkových předmětů v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy a trendy v komunitě paměťových institucí.