Michal
Klodner

O mně

V Národním filmovém archivu vedu Oddělení digitálního kurátorství. Můžete se na mne obrátit s návrhy a přáními týkajícími se dlouhodobého digitálního uchovávání nefilmových materiálů, jejich využití při publikování či vystavování i ohledně metodiky archivace a digitálního kurátorství. V tomto oboru také přednáším a publikuji. Na FAMU jsem absolvoval doktorský obor Teorie filmové a multimediální tvorby. Ve své práci na téma postmediality jsem analyzoval zejména emocionální vrstvy v uměleckých vyjádřeních. Podílel jsem se na několika výzkumných projektech a věnuji se environmentální udržitelosti digitálních kulturních infrastruktur.