Eliška
Děcká

O mně

Absolvovala jsem magisterská studia na právnické a filozofické fakultě (obor filmová věda) Karlovy univerzity v Praze a později pokračovala doktorským studiem na FAMU. Ve svém výzkumu jsem se vždy zaměřovala především na animovaný film, a tak jsem na FAMU po absolvování působila jako pedagožka na Katedře animované tvorby, kde jsem několik let vyučovala teoretické předměty. V letech 2021 – 2022 jsem zastávala funkci prorektorky pro vědu a výzkum AMU. Od října 2023 jsem v NFA ředitelkou sekce neaudiovizuálních sbírek.