Katarína
Skálová

O mně

Po studiu dějin umění a vizuální komunikace v Bratislavě jsem se věnovala kurátorství současného a mediálního umění a kulturnímu managementu. V NFA působím od roku 2017 na pozici ředitelky Sekce neaudiovizuálních sbírek, výzkumu a informací. Věnuji se hlavně koncepční činnosti svěřených oddělení, koncepci výzkumu v celém NFA a propojování sbírkových metadat napříč institucí. V mé práci je pro mne klíčová otázka zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců a otevřená komunikace.