Jana
Lohrová

O mně

Po studiu filmové vědy a mediálních studí jsem sbírala pracovní zkušenosti především na poli filmového a televizního PR. V Národním filmovém archivu působím od května 2022 na pozici vedoucí Oddělení PR. Mám zodpovědnost za veškerou externí i interní komunikaci společnosti. S kolegyněmi z Oddělení PR se staráme se o to, aby byla odborná i laická veřejnost pravidelně informována o činnosti naší organizace. Potkat mě můžete na knižních veletrzích, filmových festivalech a občas i v kavárně kina Ponrepo.