IP DKRVO

Poskytovatel Ministerstvo kultury
Stav Probíhající
Termín dokončení Prosinec 2023

Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace NFA na léta 2019 – 2023

Směřování NFA jako výzkumné organizace je nedílně spojeno s jeho posláním sbírkové paměťové instituce. V letech 2019-2023 se bude výzkum v NFA  odvíjet od základního výzkumu sbírkových fondů NFA a aplikovaného výzkumu metod jejich zpracování a dlouhodobé ochrany. 

Vzhledem ke specifické situaci sbírky NFA, která ve svých dílčích částech (knihovna, audiovizuální či písemné fondy) podléhá rozdílným oborovým normativům a standardům, bude se instituce věnovat výzkumu v oblasti informační vědy pro katalogizační a sbírkové systémy, se zvláštním zřetelem na kontext audiovizuálního archivnictví.
Garantem této oblasti je Ladislav Cubr.

Dále bude rozvíjet historický výzkum pro širší zhodnocení a zpřístupnění jeho výsledků a výstupů vědecké obci i široké veřejnosti. Klíčovými prioritami historického výzkumu v NFA jsou systematická snaha prohlubovat poznání méně probádaných oblastí české kinematografie, navazovat na ukončené projekty a podporovat tak jejich udržitelnost a využívat inovativních forem prezentace výzkumu (např. videoesejí).
Garantkou této oblasti je Lucie Česálková.

Třetí oblastí pro dané období je zvyšování odborné kvality při správě sbírky NFA a integrace výstupů analytického výzkumu do prezervace filmových materiálů ve specifickém prostředí NFA.
Garantkou této oblasti je Zuzana Bauerová.

Koordinátorem IP DKRVO je Oddělení podpory výzkumu.
 

Řešitelé

O výzkum se stará

Linda Šplíchalová

Oddělení podpory výzkumu
Vedoucí Oddělení podpory výzkumu

Lucie Česálková

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice

Ladislav Cubr

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumný pracovník

Zuzana Bauerová

Oddělení podpory výzkumu
Výzkumná pracovnice