Life Is at Stake

Jiří Weiss, 1956

Film at Filmový přehled

Film data

About a film

Production year 1956
Countries Czechoslovakia
Categories film
Genres drama
Form feature
Duration 97 min
Director Jiří Weiss
Cast Karel Höger, Vlasta Chramostová, Jaroslav Someš, Jaroslav Drahan, Zdeněk Dítě, Soňa Neumannová
Director of photography Vladimír Novotný
Screenplay K. J. Beneš, Jiří Weiss
Editor Miroslav Hájek
Production designer Bohuslav Kulič
Music Jiří Srnka
Sound designer Miloslav Hůrka, František Šindelář