Program

Today (Change)
 • Su 11/12

  E. T. the Extra-Terrestrial

  Directed by → Steven Spielberg
  Czech title → E. T. – Mimozemšťan
  USA 1982 / CZV / 118 min. / 35mm / od 7 let
  Cast → Henry Thomas, Dee Wallaceová, Drew Barrymoreová

  Desetiletý Elliot a jeho neobvyklý kamarád z jiné planety. Dojemný příběh o tom, jak parta dětí zachrání zapomenutého mimozemšťana před bezcitnými vědci. „E. T. volá domů.“


  Morozko

  Directed by → Alexandr Rou
  Czech title → Mrazík
  SSSR 1964 / CZV / 79 min. / 35mm
  Cast → Alexandr Chvylja, Natalja Sedychová, Inna Čurikovová

  Vyrostla štíhlá jedlička
  tam mezi modříny,
  zelená byla celičká
  od jara do zimy
  zelená byla celičká
  od jara do zimy

  na podzim vítr zazpíval
  spi jedličko
  jen spi

  Mrazík ji sněhem přikrýval
  pozor jen nezmrzni!
  pozor jen nezmrzni!!

  Mrazík – od pradávných normalizačních časů skálopevná televizní vánoční jistota, nikdy ale neuvedený na 35mm kopii v našem kině. Až teď.


  Eva Koťátková – Justiční vražda Jakoba Mohra

  Directed by → Eva Koťátková, Tomáš Luňák
  ČR 2016 / English Subtitles / 63 min. / HD / vstup volný

  --- Please scroll down for English ---

  Justiční vražda Jakoba Mohra
  Film Evy Koťátkové
  promítání filmu 
  + diskuze s Evou Koťátkovou a režisérem Tomášem Luňákem moderovaná filmovou teoretičkou Sylvou Polákovou 

  Justiční vražda Jakoba Mohra (CZ, 2016, česky s anglickými titulky, 63 min)
  představuje divákovi případ psychiatrického pacienta a tvůrce Jakoba Mohra, který trpěl utkvělou představou, že veškeré jeho jednání řídí jeho ošetřující lékař za pomocí zvláštního stroje. Ten Mohr zobrazoval na řadě svých kreseb v podobě dřevěné krabičky, z níž vycházejí paprsky či vlny, které procházejí Mohrovým tělem a získávají tak nad ním kontrolu. Kresba Justizmord (Justiční vražda) z let 1909 - 1910 je obrazem hromadné scény soudního procesu, snímané z několika navzájem se popírajících perspektiv, které ukazují Mohra v roli obžalovaného i ovládané oběti, lékaře jako odposlouchávače či manipulátora,  ovlivňující stroj i instituci soudu, ve které Mohr identifikuje řadu přestrojených pacientů a lékařů, kteří podporují Mohrovu teorii monstrózního spiknutí proti jeho osobě. Kresba se stává dějištěm pro inscenované zasedání či neobvyklou konferenci, v níž je Mohr prezentován jako tvůrce, pacient i zločinec a v rámci níž si nejenom Mohrovy vize, ale i motivy a postavy jiných tvůrců art brut nárokují své právo na existenci. Zatímco Mohr nám podává zprávu o detailech soudního procesu, který se odehrává v jeho hlavě, do jeho vize vstupují zvenčí fragmenty jeho chorobopisu, záznamy o jeho trestných činech i rozbor kresby z hlediska jejích výtvarných kvalit.

  Hrají
  Jakob Mohr: Jan Lepšík
  Lékař: Jiří Fadrhonc
  Soudce: Richard Němec
  Žalobce: Kryštof Bartoš
  Matka: Marta Vítů
  Ředitel Prinzhornovy sbírky Thomas Röske: Thomas Röske
  Patentový úřad: Marie Fröhlichová
  Studentka: Anna Peřinová
  Dvouhlavý zapisovatel: Dominik Migač a Marie Švestková
  Hlava s nohama Karla Brendela: Hana Polanská Turečková
  a další herci, fiktivní postavy i pacienti a zaměstnanci Psychiatrické nemocnice Bohnice

  Námět, scénář, režie: Eva Koťátková
  Producent: Are | are-events.org, Zuzana Blochová
  Režie filmu: Tomáš Luňák
  Hlavní kamera: Aleš Hart
  Střih: Anna Johnson Ryndová
  Záznam a mix zvuku: Adam Levý
  Scéna a kostýmy: Eva Koťátková, Tereza Černá, Jaro Dufek, Radka Josková, Jiří Merčák, Marie Vařeková
  Hudba: Aid Kid
  Produkce představení: Marie a Radka Vařekovy
  Produkce filmu: Martina Knoblochová

  Film a představení vznikly ve spolupráci a produkci Are | are-events.org za finanční podpory
  Česko-německého fondu budoucnosti, Státního fondu kultury, MK ČR, MHPM a
  PLATO – platformy (pro současné umění) Ostrava / Galerie města Ostravy a zájmové sdružení právnických osob Trojhalí Karolina.

  --- English ---

  The Judicial Murder of Jakob Mohr
  A Film by Eva Koťátková
  Film screening
  + discussion with artist Eva Koťátková and film director Tomáš Luňák moderated by film theorist Sylva Poláková. The discussion will be held in Czech.
  Ponrepo Cinema
  Sunday 11 December, 8 pm
  Free admission

  The Judicial Murder of Jakob Mohr (CZ, 2016, Czech with English subtitles, 63 min)
  recounts the story of the psychiatric patient and artist Jakob Mohr, who was convinced that his actions were being controlled by his doctor with the aid of a mysterious machine. Mohr depicted this machine in many of his drawings as a wooden box that transmitted beams or waves that passed through his body and took control of him. The drawing Justizmord (Judicial Murder) from 1909–1910 is of a trial depicted from self-contradictory perspectives. The victimised Mohr appears in the role of the accused and his doctor is shown to be an eavesdropper and manipulator influencing the machine and the institution of the court. Mohr identifies many disguised patients and doctors who support his theory of the monstrous conspiracy against him. The drawing becomes the scene for a staged session of the court where Mohr is presented as artist, patient and criminal and in which not only his visions but also other motifs and figures associated with art brut lay claim to their own right to exist. Mohr offers us a report on the details of the legal trial that takes place in his head and into which fragments appear from the outside world of his medical records, criminal records, and an analysis of his drawing from the point of view of its aesthetic qualities.

  Cast
  Jan Lepšík (as Jakob Mohr)
  Jiří Fadrhonc (as the Doctor)
  Richard Němec (as the Judge)
  Kryštof Bartoš (as the Prosecutor)
  Marta Vítů (as Mohr’s Mother)
  Thomas Röske (as Thomas Röske, Director of the Prinzhorn Collection)
  Marie Fröhlichová (as the Patent Office)
  Anna Peřinová (as the Student)
  Dominik Migač and Marie Švestková (as the Two-Headed Stenographer)
  Hana Polanská Turečková (as Karl Brendel’s Head with Legs)
  with other actors, dancers, fictional characters, patients and staff of Bohnice Psychiatric Hospital

  Created, Written and Directed by Eva Koťátková
  Produced by Are | are-events.org, Zuzana Blochová
  Film Directed by Tomáš Luňák
  Director of Photography: Aleš Hart
  Editor: Anna Johnson Ryndová
  Sound Mixer: Adam Levý
  Stage and Costume Design: Eva Koťátková, Tereza Černá, Jaro Dufek, Radka Josková, Jiří Merčák, Marie Vařeková
  Music: Aid Kid
  Performance Coordination: Marie Vařeková, Radka Vařeková
  Film Production Manager: Martina Knoblochová

  The film and performance were created and produced in collaboration with Are | are-events.org and supported by the Czech-German Fund for the Future, the City of Prague, the Ministry of Culture of the Czech Republic and its Culture Fund, and PLATO – platform (for contemporary art) Ostrava / City Gallery Ostrava and Trojhalí Karolina, association of legal entities.

 • Program for the whole month – December 2016