Program

Today (Change)
 • Tu 24/05

  Paříž, Londýn, Madrid + Cesta migranta

  / vstup volný

  Migfilm – filmy o migraci

  Pořádá Multikulturní centrum Praha a Nadace Friedricha Eberta (Friedrich-Ebert-Stiftung) Praha / www.migraceonline.cz

  Nina Sahraoui / Paříž, Londýn, Madrid / A labour of care
  Velká Británie 2015 / 18 min. / francouzsky s anglickými titulky / HD

  Pracují jako pečovatelky o staré lidi v Paříži, Londýně a Madridu. Pocházejí z Pobřeží Slonoviny, Portugalska, Kamerunu a Guadeloupu. Stárnoucí Evropa a její velkoměsta by se dnes těžko obešla bez práce migrantek.

  Olena Fedyuková / Cesta migranta / Road of a Migrant
  Ukrajina 2015 / 52 min. / ukrajinsky s anglickými titulky / HD

  Film sleduje desetidenní pouť na západní Ukrajině, která je věnována ukrajinským pracovním migrantům a jejich rodinám. Během pouti dlouhé 260 kilometrů usilují účastníci sdělení svých zkušeností ze zahraničí, o spojení se svými rodinami, jimž se odcizili, bojují s pocitem viny a obviňováním za migraci ze strany ukrajinského státu a svého okolí. Po projekci následuje diskuse s režisérkou.


  Kanal

  Directed by → Andrzej Wajda
  Czech title → Kanály
  Polsko 1956 / CZT / 90 min. / 35mm
  Cast → Tadeusz Janczar, Teresa Iżewská, Tadeusz Gwiazdowski, Emil Karewicz

  Příběh se odehrává roku 1944 za tragického Varšavského povstání, kdy Němci zatlačili poslední roztříštěné skupiny bojovníků do temných, páchnoucích propastí kanálů. Kanály jsou jako velké malířské dílo ostrých kontrastů: na jedné straně oslňující slunce nad sutinami umírajícího města, na straně druhé temnota špíny a výparů, vznášejících se nad stokou, stíny a ozvěny zoufalství. Film, jenž v Polsku vyvolal ostrou diskusi, získal na MFF v Cannes 1957 Stříbrnou palmu a po ní následovala řada dalších cen.

 • Program for the whole month – May 2016