Program

Today (Change)
 • Tu 16/01

  Lola a Lulu – první skici

  / hudební doprovod Irena a Vojtěch Havlovi

  Kdo zná filmovou historii, tomu se při vyslovení jména Lola Montez okamžitě vybaví stejnojmenný poslední film Maxe Ophülse (1955), jméno Lulu si pak spojí s dalším arcidílem německé filmové klasiky, s Pandořinou skříňkou G. W. Pabsta (1928). V prvním případě šlo o španělskou tanečnici pohoršující mravokárce v mnoha zemích Evropy devatenáctého století, milenku Ference Liszta i bavorského krále Ludvíka I. Druhou dívku, fiktivní, ale neméně skandální, si vybásnil pre-expresionistický dramatik Frank Wedekind. Podívejme se, jak se s oběma hrdinkami dávno před Pabstem a Ophülsem vyrovnali tvůrci z éry raného filmu.

  Robert Heyman / Lola Montez / Lola Montez
  Německo 1918 / hrají: Leopoldine Konstantinová, Alfred Abel, Hugo Werner-Kahle / CZT / 53 min. / 35mm

  Alexander von Antalffy / Lulu / Lulu
  Německo 1917 / hrají: Erna Morenaová, Emil Jannings, Harry Liedtke / CZT / 44 min. / 35mm


  Cabezas cortadas

  Directed by → Glauber Rocha
  Czech title → Diaz a pastýř
  Brazílie – Španělsko 1970 / CZT / 90 min. / 35mm
  Cast → Francisco Rabal, Pierre Clémenti, Marta Mayová, Emma Cohenová

  Dva oblíbení herci Buñuelových filmů, Francisco Rabal a Pierre Clementi, vytvořili titulní postavy v tomto velmi svérázném snímku Glaubera Rochy, velkého solitéra brazilského filmu. Dílo je pojednáno zcela v symbolické rovině. Diaz II. (Rabal), „král bez lásky a bez koruny“ vládne ve svém podivně nezabydleném, pustnoucím zámku, kdesi v neurčené zemi třetího světa. Je zcela pohlcen politickými a finančními machinacemi, svými vítězstvími a prohrami, jež bičují jeho fantazii. V duchu se setkává se svými oběťmi, s Indiány, s černochy, se studenty, se všemi, jež zradil ve své šílené touze po moci a kteří mu nyní zvěstují jeho zánik. V zámku se objeví pastýř (Clémenti) konající zázraky, a Diaz, tento Macbeth éry imperialismu, se s bázní chystá přijmout od něj konečný ortel.

 • Program for the whole month – January 2018