Iluminace 4/2010

Iluminace 4/2010

85,00 Kč

Obsah:

Téma: Film a sociologie

(hostující editoři čísla: Karel Čada a Jan Hanzlík)

 

Články

Lucie Česálková: Zeměměřič s kinoaparátem. Role vizuálních médií v utváření povědomí o zeměpisných poměrech v Československu 30. let 20. století
Pavel Krupmár: Česká televize jako filmový producent v letech 1992-2002 (1. část)

 

Články k tématu

Editorial

Shyon Baumann: Hranice umění: Vysoká kultura v Hollywoodu

Tomáš Čížek: Empirická sociologie filmu v Československu do roku 1989

Martin Vávra – Tomáš Čížek – Ondřej Špaček: Český filmový divák. Sociologická charakterizace na základě kvantitativních šetření

Robert Bargel: Etnografie divácké žité zkušenosti v prostoru maloměstského kina

 

Rozhovor

Jan Hanzlík – Zdeněk Hudec: Ve vědě o filmu jsem usiloval o interdisciplinární přístup. Rozhovor s Ivem Pondělíčkem

 

Ad Fontes

Jindřich Schwippel – Tomáš Lachman: Elekta, a. s. (/1922/ 1928–1945 /1955/)
Obzor

Anna Kopecká: Kritika špatné společnosti filmem (a Lacanem). (Bülent Diken – Carsten Bagge Laustsen, Sociology through the Projector)

Karel Čada:Kam se dívají hodné holky aneb Kritika antipornografické kritiky (Kateřina Lišková: Hodné holky se dívají jinam. Feminismus a pornografie)

Lucie Česálková: Recyklovat výzkum nových médií (Tomáš Dvořák: Sběrné suroviny. Texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti)
Briana Čechová: Shoří? Neshoří? Nad kolektivní monografií na téma Marketa Lazarová (Petr Gajdošík /ed./: Marketa Lazarová. Studie a dokumenty)
Projekty

Dorota Ostrowska – Petr Szczepanik – Patrick Vonderau: Lights! Kamera! Azione! Practices, Sites and Careers in European Film Production
Přílohy

Z přírůstků knihovny NFA

Obsah XXII. ročníku Iluminace

 

CENA: 85,- Kč