Iluminace 3/2015

Iluminace 3/2015

120,00 Kč

Články k tématu

Editorial

Michał Pabiś-Orzeszyna: Conflict Management: The Camerimage Festival and the Dialectics of Prestige

Pavel Skopal: Risk and Trust in State-Socialist Co-Production Practice. DEFA-Barrandov Collaborations of 1970s and 1980s

Łukasz Biskupski: The Appropriation of Prestige. Asta Nielsen´s Star Persona in the Polish Territories of Russia before World War I

Analýza

Radomír D. Kokeš: Bournův mýtus. Akční film pohybu

Rozhovor

Lucie Česálková: Divoké dny interaktivity a půvab začátků. Rozhovor s Williamem Uricchiem

Edice a materiály

Martin Šrajer: Květnová revoluce 1945 kamerou Václava Kosteleckého

Ad fontes

Jaroslav Štuller: Ústřední svaz kinematografů v Československé republice (1920 – 1938)

Obzor

Petr Mareš: Rozbor filmu – nástroje a příklady (Radomír D. Kokeš, Rozbor filmu)

Petr Bednařík: Co všechno ještě nevíme o dějinách českého filmu (Pavel Skopal, Filmová kultura severního trojúhelníku. Filmy, kina a diváci českých zemí, NDR a Polska 1945 – 1970)

Projekty

Petr Hasan: Vztah římskokatolické církve k filmu v českém prostředí od počátku kinematografie do roku 1948

Tomáš Hála: Kritické vydání vybraných textů Galiny Kopaněvy

Přílohy

Z přírůstků Knihovny NFA

 

Cena: 120,- Kč