Iluminace 1/2019

Iluminace 1/2019

120,00 Kč

Číslo 1 ročníku 2019 Iluminace se zčásti věnuje současným otázkám archivnictví, zejména problematice „výměny a sdílení“ (sbírek, informací, zkušeností) mezi archivy a dalšími institucemi. Anglicky psané studie o vlivu archivních výpůjček na vytváření filmového kánonu či spolupráci archivů a univerzit doplňuje například projekt zkoumající možnosti mezigenerační výměny zkušeností v rámci filmově-archivních institucí. Na podobná témata jsme hovořili s generálním tajemníkem FIAF Michaelem Loebensteinem  a vedoucí katalogizační komise FIAF Thelmou Ross. V rubrice Ad fontes také prezentujeme první výsledky nového výzkumu děl Jana Kříženeckého – týkající se identifikace a digitalizace této kolekce.
Mimo téma se Pavel Zahrádka rozebírá profesionální a fanouškovskou kulturní kritiku, rozebíráme afekt, formalismus a filmovou teorii s Eugenií Brinkemou a recenzujeme monografii o čs. filmovém archivnictví Jana Trnky.