Poptávkové řízení na pronájem kancelářských prostor pro přechodné sídlo NFA

Předmětem poptávkového řízení je pronájem kancelářských prostor kategorie B pro přechodné sídlo Národního filmového archivu na dobu pěti až deseti let.

Více informací o poptávkovém řízení (zadání, přílohy) naleznete zde.

Aktualizace zadávací dokumentace na poptávkové řízení pro přechodné sídlo NFA – střihací stoly

Na základě dotazu zájemce upřesňujeme: 

všechny střihací stoly pro filmové provozy (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) lze pro potřeby stěhování rozložit, nejsou proto potřeba žádné nadstandardní úpravy (např. rozšiřování futer dveří)

Osobní konzultace se zadavatelem:
Zájemci mohou v případě potřeby upřesnění zadávací dokumentace využít dvou termínů osobních konzultací v sídle zadavatele, Malešická 14, Praha 3. Zájemci o konzultaci se předem přihlásí na e-mailu martina.stastna@nfa.cz.
Konzultace proběhnou v těchto termínech:
5.1.2023 od 13 do 14 hodin
16.1.2023 od 10 do 11 hodin


Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky musí být podány nejpozději do 20. 1. 2023 do 18 hodin. Nabídky se podávají elektronicky na e-mail martina.stastna@nfa.cz. V předmětu e-mailu bude uvedeno Poptávkové řízení na přechodné sídlo NFA. Přijetí nabídky bude zájemci potvrzeno rovněž e-mailem.


Otevírání nabídek se bude konat dne 23. 1. 2023.