Program

01/2020 (Change)
  • 4th week
  • Sa 25/01

    Ponrepo online | Obrazy Podkarpatské Rusi v prvorepublikovém filmu

    Ve sbírkách Národního filmového archivu se nachází celá řada filmových záznamů dokumentující tajemnou Podkarpatskou Rus, která přitahovala dobrodružnější turisty již od roku 1919. V rámci filmového pásma se budeme moci na některé unikátní filmové záznamy opět podívat. Kromě zpravodajských a dokumentárních filmů vznikaly v této části tehdejšího Československa i hrané snímky. Z nich je patrně nejznámější Marijka Nevěrnice, kterou natočil Vladislav Vančura v roce 1934 v okolí obce Koločava. Večerem bude provázet archivář Národního filmového archivu Luboš Marek.