Plakáty, fotografie a další

Fotografie, plakáty, reklamní materiály i titulkové listiny. I ty jsou součástí sbírky Národního filmového archivu. 

obsah sbírky

Plakáty

Kolekce obsahuje více než 30 000 plakátů různých velikostí k českým filmům - ale i k filmům zahraničním uváděným v tuzemské distribuci. Nejstarší plakáty jsou více než sto let staré. Najdete mezi nimi díla významných českých výtvarníků, exempláře vytvořené různými tiskařskými technikami (litografie, ofset apod.) i jedinečné plakáty atypických rozměrů (např. 2x3m).

Sbalit

Fotografie

Archiv eviduje více než půl milionu fotografií – černobílé i barevné fotografie z českých hraných i nehraných filmů, výběrově též ze zahraničních filmů, pracovní záběry z natáčení, portréty českých filmových tvůrkyň a tvůrců, výběrově i osobností zahraničních kinematografií a fotografie z různých akcí uskutečněných v Československu a České republice.

– fotografie z českých hraných i nehraných filmů
– fotografické civilní portréty českých filmových osobností
– fotografie z filmových akcí v České republice
– fotografie ze zahraničních filmů
– fotografické portréty zahraničních filmových osobností

Sbalit

Reklamní materiály 

Popisky, letáky, programové texty a jiné materiály k českým hraným filmům i k filmům zahraničním uváděným v tuzemské distribuci, celkem 134 000 položek. Jedná se především o nejrůznější obrazové koláže (fotografie klíčových scén) a doprovodných textů určené k propagaci filmů, výjimkou nejsou ani notové záznamy filmových šlágrů.

Sbalit

Titulkové a dialogové listiny

Sbírka obsahuje písemné dokumenty obsahující titulky a překlady dialogů českých hraných filmů uváděných v zahraničí. Tyto materiály jsou nezanedbatelnou pomůckou pro šíření českých filmů v zahraničí. Z jazyků je ve sbírce nejčastěji zastoupena angličtina, francouzština a španělština, vyskytují se i ruština, italština, portugalština či polština.

Sbalit

 zpřístupňujeme 

Jak bádat ve fondech? 

Sbírka nemá kodifikovaný typ archivní pomůcky, takže je považovaná za nezpracovanou. Pro vyhledávání a případné objednání archiválií do badatelny nás kontaktujte, abychom se domluvili na zpřístupnění konkrétních souborů. 

badatelna

Pečujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme papír pokrytý písmem i obrazem, aby nebylo na nic a nikoho z českého filmu zapomenuto.

Kristýna Doležalová

Vedoucí oddělení písemných archiválií

nAPIŠTE NÁM 

Zajímáte se o filmové plakáty nebo reklamní materiály? Potřebujete pro připravovaný článek, dokument nebo knihu vyhledat filmové fotografie? Napište vedoucí oddělení písemných archiválií, co chcete zkoumat.