Aktuality

02/2015 (Změnit)
  • Kurzy filmové/audiovizuální výchovy pokračují

    V únoru se pedagogové a studenti setkají s dějinami světového filmu v podání Davida Čeňka, Martin Švoma a Linda Arbanová se zaměří na otázku Jak učit filmovou praxi. Výjimečně v sobotu 14.března Marie Barešová promluví o Filmu a literatuře. Poslední pátek v měsíci bude věnován praktickému minimu pedagoga pro práci s…

  • Březnové Ponrepo dětem: Lunapark, Jeden svět a medvědi

    V březnu se děti setkají nejen s Myšími kočičinami, Sindibádem na létajícím koberci, Ferdou mravencem či s Ježkem v mlze, ale také s bratry Lumièry, Jedním světem dětem a nakladatelstvím Baobab. Po každé nedělní projekci si děti i rodiče mohou vyzkoušet různé animační techniky, prozkoumat optické klamy, ušít medvídka a…