01/11

NFA získal akreditaci MŠMT na vzdělávání pedagogů

NFA získal akreditaci k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Akreditace MŠMT pro NFA je platná od 14. 10. 2014. Zároveň s tímto krokem získal archiv akreditaci MŠMT k provádění 10 vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování. Cílem projektu je podpořit pedagogy, studenty pedagogiky a další zájemce k výuce doplňkového vzdělávacího oboru Filmová/audiovizuální výchova na českých školách, ale i v neformálním vzdělávání. Vybrané předměty jsou vhodné pro učitele dalších předmětů – dějepisu, literatury, jazyků, estetické výchovy apod.

Devět vzdělávacích programů je krátkodobých (6-12 vyučovacích hodin), jeden je zastřešující – dlouhodobý (90 hodin). Kurzy (nejen) pro pedagogy budou zahájeny v lednu 2015. Zájemci o bližší informace mohou kontaktovat Andreu Czesanou.