Sound Workshop

Ponrepo Cinema (Bartolomějská 11, Praha 1, 110 00) / map

——————————————————————————————————————–
Národní filmový archiv, Prague
——————————————————————————————————————–

sound-workshop-2019@nfa.cz
GUEST SERVICE: Michaela Velčková / +420 731 038 981
——————————————————————————————————————–