Ediční plán

Vydané publikace i DVD/BD můžete zakoupit v našem e-shopu.

V roce 2022 vyjde:

Kinobuch 1913 aneb Spisovatelé píší pro film

Kurt Pinthus (ed.). Přeložili Václav Maidl a Jiří Stromšík. 

Sbírka filmových libret z doby před první světovou válkou. Patnáct mladých autorů spjatých s literárním expresionismem a pocházejících ze středoevropských kulturních center, Prahu nevyjímaje, zareagovalo na výzvu editora Kurta Pinthuse, aby zkusili napsat původní kinohru, v níž by programově zúročili možnosti filmu. Ve své době nepovšimnutá knížka nabyla v průběhu 20. století na historickém významu jako mimořádně výrazné svědectví o reflexi umělecké identity filmového média v rané etapě kinematografie a dočkala se řady reedic.

Kristian v montérkách (pracovní název)

Šárka Gmiterková

Výpravná monografie se věnuje osobě Oldřicha Nového mezi kulturními průmysly a politickými režimy. Popisuje období kariérních vrcholů na přelomu 30. a 40. let, Nového podnikavost a pracovitost, neboť kromě působení v rozhlasu, hraní ve filmu a na jevišti vedl vlastní divadlo, pro které hledal vhodný repertoár a ten sám režíroval. Monografií o jeho životě vychází celá řada, zpravidla však zůstávají netečné k jeho osudu po roce 1948. V podmínkách státně socialistického modu produkce se prvorepublikoví herci zpravidla ocitli jak bez práce, tak bez možnosti svobodně rozvíjet svůj herecký výraz i hvězdnou osobnost, v řadě případů došlo k zatýkání, věznění a soudním procesům. Ne všechny hvězdy – ⁠jak o tom svědčí případ Oldřicha Nového –⁠ však sdílely tento pohnutý osud a jejich poválečné působení v zestátněné československé kinematografii je spíš příběhem vyjednávání, kompromisů, zákulisních vlivů a „druhých šancí“.

Zapomenutý festival. Dějiny Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary 1946 – 1990.


Jindřiška Bláhová (ed).

Vůbec první odborná publikace věnovaná Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary před rokem 1989 nabízí nový pohled na dějiny festivalu od jeho samotného počátku (1946) do prvního porevolučního ročníku (1990). Kniha rozkročená napříč disciplínami ukazuje československý festival jako komplexní kulturní, ekonomickou a politickou instituci na pozadí zájmů československého filmového monopolu, studené války, komunistického internacionalismu, státního socialismu i měnící se geopolitiky a krajiny světové kinematografie. Kniha vychází z rozsáhlého výzkumu v českých, amerických, francouzských a ruských archivech, který doplňují analýza tisku, audiovizuálních materiálů a orální rozhovory se zaměstnanci Čs. státního filmu.

Psát pro film. Scenárista Josef Neuberg 1920-1950

Jan Trnka

Kniha je výzkumnou sondou ke kořenům české filmové scenáristiky a dramaturgie dvacátých až padesátých let, které pojímá jako systém víry, institucí a autorů, potažmo jejich děl, praktik a představ týkajících se toho, co je to dobrý scénář a jaký je správný způsob jeho psaní. Zvláštní pozornost je přitom věnována zapomenuté osobnosti českého filmu, Josefu Neubergovi, jednomu z prvních profesionálních scenáristů, který svou nesmírně plodnou a úspěšnou celoživotní scenáristickou dráhu započal ještě v němé éře kinematografie a ukončil teprve v době nástupu tvůrců československé nové vlny.


Vyšlo:

Experimentální dílna. Československá armádní kinematografie od 20. do konce 60. let

Alice Lovejoy, překlad Jan Hanzlík

Fotograf a režisér Jiří Jeníček, který stál ve 30. letech v čele armádní filmové skupiny, se celou svou osobou a v duchu moderních myšlenek o využití filmu a fotografie zasadil o nový styl a výraz vojenského (především krátkého) filmu a armádní kinematografii od počátku považoval za synonymum experimentální dílny. Jak si všímá autorka publikace, americká filmová historička Alice Lovejoy, která vedla téměř desetiletý výzkum v českých archivech, je přinejmenším paradoxní, že Jeníčkem vytvořená institucionální identita přežívala v Československém armádním filmu celá další tři desetiletí. Citelná byla dokonce v temných 50. letech a skutečnou renesanci zažila v letech šedesátých, kdy se ČAF stal nejsvobodnějším prostorem pro filmovou produkci v Československu. Kniha, poprvé publikovaná v USA v roce 2015, si pokládá zásadní otázku: Jak se mohly formální experimenty (které navíc zpravidla kritizovaly samotné vojsko či stát) objevit v instituci tak rigidní, jako je armáda.

Ušlechtilý, dobrý, krásný. Římskokatolická církev a její vztah ke kinematografii v českých zemích mezi lety 1918 a 1948

Petr Hasan

Ušlechtilý, dobrý, krásný – takové nároky kladla katolická církev na film a pro úspěch takového filmu se zavázala pracovat. Stejnojmenná kniha Petra Hasana se zabývá debatou, která se o kinematografii vedla v českém katolickém prostředí v první polovině 20. století. Detailněji se věnuje natáčení velkofilmu Svatý Václav, organizaci domácí katolické filmové cenzury či budování sítě orelských kin. Zároveň hledá odpovědi na otázky obecnějšího rázu: Jaké kulturní strategie katolická církev ve 20. století používala? Jakou roli hrála kinematografie při procesu vyrovnávání se katolické církve s moderním světem? A jaká jsou katolická specifika vztahu mezi uměním a vírou?

DVD Věrni zůstaneme

Iwona Łyko, Jiří Anger (eds.)

Edice „Věrni zůstaneme“ nabídne dochované filmové záznamy československého exilového vojska za druhé světové války. Soustředí se na upozaďované materiály natočené českými tvůrci, od rámujícího dokumentu Věrni zůstaneme přes snímky mapující aktivity na západní a východní frontě až po zpravodajské týdeníky spojené s návratem do vlasti. Jako celek edice slouží k rozkrývání obrazu exilového vojska ve filmu i k širšímu zkoumání národní paměti a politizace dějin. 

Součástí kolekce je také rozsáhlá 64stránková brožura s texty filmových i vojenských historiků (Iwona Łyko, Zdenko Maršálek, Alena Šlingerová) a fotogalerie dokumentující působení československých vojáků na Středním východě, které v dochovaných filmových materiálech téměř absentuje.

Daleká cesta (Blu-ray)

Jiří Anger (ed.)

Celovečerní debut Alfréda Radoka z roku 1948 přináší jedinečnou odpověď na otázku, jak vyjádřit nevyjádřitelné hrůzy holocaustu a terezínského ghetta. V mnohovrstevnaté umělecké reportáži se snoubí melodramatický příběh, ozvěny expresionismu a zcizující dokumentární prvky. 

Speciální Blu-ray vydání přináší film v digitálně restaurované podobě s množstvím bonusových materiálů. Bonusová sekce zahrnuje dobové snímky k tématu koncentračního tábora Terezín, včetně záběrů z filmování v Terezíně v roce 1942 a dochovaných fragmentů z nacistického propagandistického filmu Terezín: Dokumentární film z židovského sídelního území (1945). Novinkou je audiovizuální esej Napříč Dalekou cestou, která rozkrývá unikátní formální a významové složky filmu přes rozhraní počítačové plochy. Součástí kolekce je také 56stránkový booklet s teoretickými a historickými texty o filmu, včetně přeložené dobové recenze od legendárního filmového kritika André Bazina.


DVD/BD Filmy Jana Kříženeckého
Tato kolekce obsahuje všechny dochované filmy Jana Kříženeckého, vůbec první snímky v dějinách české kinematografie. Díky digitalizaci můžeme tato průkopnická díla prezentovat v podobě, která zdůrazňuje jejich rozmanitost a materialitu. Uvedené snímky jsou opatřeny novým hudebním doprovodem Jana Buriana. Součástí vydání bude také široký repertoár bonusových materiálů, od odborných videokomentářů (Petr Kliment, Jeanne Pommeau, Kateřina Svatoňová) přes dobové krátkometrážní filmy (Svatojánské proudy, Pět smyslů člověka, Stará Praha aj.) až po pět sérií fotografií a dokumentů spjatých s Kříženeckým.

Antonín Vaverka: Mé vzpomínky od Zlaté Prahy až po americké hvězdy
Ivan Klimeš (ed.)

Memoáry divadelního a filmového herce, jakožto i operního a operetního zpěváka Antonína Vaverky, jenž na konci desátých let 20. století odešel v pokročilém věku do Ameriky, kde udělal štěstí v Hollywoodu jako představitel císaře Františka Josefa I. Unikátní svědectví o zákulisí klasického Hollywoodu, filmovém exilu i vzpomínkách na Rakousko-Uhersko je doplněno závěrečnou studií filmového historika Ivana Klimeše.

BD Démanty noci

Démanty noci jsou celovečerním režijním debutem Jana Němce, jednoho z nejoriginálnějších filmařů československé nové vlny. Pestrá škála experimentů s obrazovou i zvukovou stránkou dává vzniknout snímku, který není jen příběhem dvou chlapců utíkajících z transportu smrti, ale také posouvá hranice filmové řeči.

Digitálně restaurovaný film vyšel na Blu-ray disku s řadou bonusů, které přibližují kontext Němcovy rané tvorby, včetně krátkometrážního debutu Sousto (1960) či dokumentu Angeliky Hanauerové Zvukový film o FAMU (1969), ve kterém Němec spolu s Pavlem Juráčkem dávají více či méně vážné rady studentům filmové fakulty. Součástí vydání je také rozsáhlý česko-anglický booklet s texty Kateřiny Svatoňové, Jana Bernarda či Terezy Frodlové.

Diktátor času: (De)kontextualizace fenoménu Laterny magiky

Lucie Česálková, Kateřina Svatoňová

Kniha, věnovaná působení Laterny magiky zejména v období let 1958–1992, nepředkládá kompletní dějiny jednoho divadla, ale ukazuje ji jako komplexní fenomén poznamenaný mnoha dobovými, kulturními, uměleckými, personálními, ideovými, politickými, technickými či technologickými proměnami, jež se různě a s odlišnou intenzitou projevovaly v jejích inscenacích. Jeho povaha je určována především mnoha ambivalencemi: Laterna magika je jak fragmentární, tak celistvá, rozptylující i imersivní, minulá i současná, reprodukovaná i živá, tradiční i progresivní, ideologická i k ideologii kritická, lidová i elitní, decentní i voyeurská. S každou inscenací a hlavně s každou novou fasetou, se otevírají další a další protimluvy, komplikace a paradoxy, které ukazují, že právě skrze Laternu magiku má smysl se dívat na kulturu socialistického i postsocialistického Československa posledních šedesáti let.

Vychází ve spolupráci Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy

Kniha vyjde i v anglické jazykové verzi.

2DVD Zborov

V červenci 1917 se u ukrajinského Zborova odehrála bitva, v níž českoslovenští legionáři poprvé bojovali jako armádní jednotka. Celovečerní film Zborov zachycuje prostřednictvím osudů několika postav události, které bitvě předcházely, jakož i samotnou válečnou vřavu. Snímek vyšel v digitálně restaurované podobě s řadou bonusů, které se vážou ke slavné bitvě, legionářům a obraně republiky.

Václav Havel a film. Scénáře, analýzy a úvahy z let 1957–1989

Jan Bernard (ed.)

Kniha zahrnuje vydané i dosud nevydané texty Václava Havla pro film a televizi a zároveň i úvahy a eseje, které se k těmto médiím tematicky vztahují. Čtenář zde najde mj. texty psané pro přijímací zkoušky na FAMU, scénáře a synopse jednotlivých snímků či dva rozhovory, v nichž Havel mluví o svém vztahu k filmu. Souvislosti vzniku jednotlivých textů objasňuje rozsáhlá úvodní studie Jana Bernarda.

Vychází ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla.

2DVD Příchozí z temnot / Otrávené světlo

Fantastický horor Příchozí z temnot a akční drama Otrávené světlo patří mezi nejvýznamnější díla české němé kinematografie. Filmy vynikají především svébytnou adaptací postupů, které byly známé z dobové evropské či Hollywoodské produkce. Speciální dvoudiskové vydání zasazuje snímky do kontextu raných děl Jana S. Kolára a spřízněných tvůrců. Oba filmy doplňuje moderní hudební doprovod – hudbu k Příchozímu z temnot složilo trio Neuvěřitelno, doprovod k Otrávenému světlu vytvořil elektronický hudebník TMA. Toto DVD vydáváme společně s Filmexport.

Český Filmový archiv 1943–1993. Institucionální vývoj a problémy praxe

Jan Trnka

Kniha mapuje dějiny dnešního Národního filmového archivu. Spletitý institucionální vývoj i proměny archivářského poslání – shromažďovat, vědecky zpracovávat, uchovávat a znovu zpřístupňovat filmy – jsou zde nahlíženy v souvislostech s politickými, ekonomickými a technologickými změnami, které v průběhu 20. století ovlivňovaly českou společnost a zároveň formovaly její vztah k historii, nejen té filmové.

Kniha vyšla i v anglické jazykové verzi.

Galina Kopaněva. Spatřit a napsat. Filmové kritiky, statě a rozhovory

Tomáš Hála (ed.)

Výbor z textů významné české filmové kritičky, historičky a pedagožky Galiny Kopaněvy přináší poprvé, ve formě jednoho knižního svazku, průřez celou její obsáhlou publikační činností. Kniha zahrnuje nejen publicistické statě, zaměřené převážně na východoevropskou kinematografii, nýbrž i autorčiny rozhovory s českými a zahraničními režiséry.

Ke knize vyšla rozšířená bibliografie, ke stažení v katalogu knihovny NFA.

Ludvík Šváb – Uklidit až po mé smrti

Evženie Brabcová, Jiří Horníček (eds.)

Monografie představí život, dílo a myšlení pražského psychologa, hudebníka, amatérského filmaře a člena Surrealistické skupiny Ludvíka Švába. Vedle odborných studií nabídne také původní Švábovy texty – scénáře, filmově-historické eseje, úvody k filmovým projekcím, písemné návrhy na využití filmu v psychologickém výzkumu apod. Součástí monografie je DVD.

Kniha vyšla i v anglické jazykové verzi.

Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky

Lucie Česálková (ed.)

Kolektivní monografie Zpět k českému filmu: Politika, estetika, žánry a techniky vznikla v návaznosti na projekt „Digitální restaurování českého filmového dědictví“, jehož prostřednictvím Národní filmový archiv zpřístupňuje vybraná česká filmová díla. Restaurované tituly se také staly jádrem interdisciplinárního výzkumu filmových historiků, klasických historiků, slavistů, ale též etnografů, specialistů na filmový kostým či muzikologů.

Kniha vyšla i v anglické jazykové verzi.