Aktuality

11/2015 (Změnit)
  • „Nevěřila jsem na filmovou vědu“

    Vedoucí Oddělení výzkumu je od roku 2013 Lucie Česálková. Její profil si můžete přečíst na stránkách projektu  „Digitální restaurování českého filmového dědictví”

  • Přečtěte si blog o Oddělení výzkumu NFA

    „Jedině na základě původních pramenů pochopíme dějiny českého filmu do hloubky. Bez toho, že o archiválie NFA pečuje a že jsou proto k dispozici, budeme pořád jen opakovat tradované historky, aniž bychom přinesli něco nového.“ Přečtěte si reportáž o práci Oddělení výzkumu Národního filmového archivu na blogu.