Výrobcům a distributorům

Národní filmový archiv pečuje nejen o archivní filmy. Naší úlohou je také mapovat a shromažďovat současnou domácí filmovou produkci a distribuci.

Nabídková povinnost

V rámci tzv. nabídkové povinnosti (v souladu se zákonem č. 496/2012 Sb., viz citace zákona) jednáme se všemi výrobci českých kinematografických děl o přijetí výsledků jejich práce do archivu a jejich uložení pro příští generace. Shromažďujeme také písemné dokumenty související s tvorbou, literární scénář či propagační materiály.
Prosíme domácí výrobce, aby se obraceli na NFA prostřednictvím e-mailu nebo telefonu:
Adéla Kudlová
E adela.kudlova@nfa.cz
T +420 733 359 591

Vaše pomoc je důležitá, jedině společně můžeme zajistit uchování vaší práce pro budoucnost.

 

Oznamovací povinnost k evidenci kinematografických děl

Údaje, které NFA shromažďuje na základě povinnosti evidovat audiovizuální díla podle Zákona o audiovizi č. 496/2012 Sb., §7, jsou částečně dostupné online jakožto součást Filmového přehledu, který naleznete na adrese www.filmovyprehled.cz, nebo na vyžádání.

Prosíme výrobce a distributory kinematografických děl o spolupráci při jejich evidenci, nejlépe vyplněním Formuláře pro výrobce a distributory.