Kontakty

Pracoviště Malešická
Malešická 12 / 14, 130 00 Praha 3 (mapa)
– generální ředitel, sekretariát, obchodní oddělení, ekonomické oddělení, sekce audiovizuálních sbírek

Pracoviště Bartolomějská
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1 (mapa)
Ponrepo, Filmový přehled, knihovna

Pracoviště Národní třída
Národní třída 28, 110 00 Praha 1 (mapa)
– Kancelář Kreativní Evropa – Media

Hradištko
– depozitář, filmové střižny, oddělení písemných archiválií