Kontakty

Telefonní a e-mailové kontakty na všechny zaměstnance NFA ZDE

vrátnice Malešická
778 522 702

sekretariát 
Mgr. Martina Šťastná
martina.stastna@nfa.cz
604 243 290

obchodní oddělení
Zuzana Štefunková (pověřena vedením)
778 487 855
zuzana.stefunkova@nfa.cz

distribuce do kin
Iva Žáková
778 745 532
iva.zakova@nfa.cz

PR
vedoucí Veronika Bokšteflová
veronika.boksteflova@nfa.cz
778 522 709

rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA
reserse@nfa.cz

fakturace
uctarna@nfa.cz

ekonomické oddělení
vedoucí Dagmar Pokorná
dagmar.pokorna@nfa.cz
778 487 861

oddělení digitálního kurátorství
vedoucí Ing. Michal Klodner Ph.D.
michal.klodner@nfa.cz
603 783 105

správa a údržba budov
vedoucí Marcela Zumrová
marcela.zumrova@nfa.cz
778 487 882

oddělení filmových sbírek
vedoucí Jiří Kutil
jiri.kutil@nfa.cz
+420 778 487 976

oddělení kurátorů
vedoucí MgA. Matěj Strnad
matej.strnad@nfa.cz
778 487 885

oddělení filmografie a katalogizace
vedoucí Mgr. Bc. Markéta Bártová, Ph.D.
marketa.bartova@nfa.cz
778 487 884

nabídková povinnost
Mgr. et BcA. Adéla Kudlová
adela.kudlova@nfa.cz
733 359 591

digitální laboratoř
vedoucí Adéla Kudlová
adela.kudlova@nfa.cz
733 359 591

Knihovna NFA
vedoucí Mgr. Pavla Janásková
pavla.janaskova@nfa.cz
778 522 710

oddělení písemných archiválií
Mgr. Tomáš Lachman (pověřen řízením)
tomas.lachman@nfa.cz
778 522 714

oddělení podpory výzkumu
vedoucí PhDr. Linda Šplíchalová
linda.splichalova@nfa.cz
778 488 014

kino Ponrepo
vedoucí MgA. David Havas
david.havas@nfa.cz
734 276 555

Filmový přehled
vedoucí Jan Křipač
jan.kripac@nfa.cz
778 522 707

Kancelář Kreativní Evropa – MEDIA
vedoucí Daniela Staníková
daniela.stanikova@kreativnievropa.cz
770 110 292