Kontakty

generální ředitel NFA
PhDr. Michal Bregant
michal.bregant@nfa.cz
kino Ponrepo / PR / Kreativní Evropa – Media / filmová výchova / Filmový přehled

ředitel/ka sekce ekonomických a správních agend
Anna Mohaplová
anna.mohaplova@nfa.cz
778 488 026
– sekretariát NFA / ekonomické oddělení / obchodní oddělení / správa a údržba budov / IT

ředitel/ka sekce audiovizuálních sbírek
– odd. filmových sbírek / odd. kurátorů / odd. filmografie a katalogizace / digitální laboratoř

ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek
Mgr. Katarína Gatialová
katarina.gatialova@nfa.cz
770 119 406
Knihovna NFA / oddělení písemných archiválií / oddělení podpory výzkumu / digitální kurátorství