Kontakty

generální ředitel Národního filmového archivu
PhDr. Michal Bregant
michal.bregant@nfa.cz
kino Ponrepo / PR / Kreativní Evropa – Media / Filmový přehled

ředitelka sekce ekonomických a správních agend
Anna Mohaplová
anna.mohaplova@nfa.cz
778 488 026
– sekretariát NFA / ekonomické oddělení / obchodní oddělení / správa a údržba budov / IT

ředitel sekce audiovizuálních sbírek
Jonáš Svatoš
jonas.svatos@nfa.cz
– odd. filmových sbírek / odd. kurátorů / odd. filmografie a katalogizace / digitální laboratoř

ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek
PhDr. Linda Šplíchalová (pověřena řízením)
linda.splichalova@nfa.cz
604 121 699
Knihovna NFA / oddělení písemných archiválií / oddělení podpory výzkumu / digitální kurátorství