Kontakty

sekretariát 
Hana Soudková
hana.soudková@nfa.cz
777 466 697

PR
Veronika Bokšteflová
veronika.boksteflova@nfa.cz
778 522 709

PR kina Ponrepo
Jolana Danková
jolana.dankova@nfa.cz
775 857 870

rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA
reserse@nfa.cz

distribuce do kin
Iva Žáková
778 745 532
iva.zakova@nfa.cz

nabídková povinnost
Adéla Kudlová
733 359 591
adela.kudlova@nfa.cz

fakturace
uctarna@nfa.cz

jednotlivé zaměstnance kontaktujte emailem jmeno.prijmeni@nfa.cz nebo se podívejte na telefonní a e-mailové kontakty zaměstnanců Národního filmového archivu