17/04

Omyly o digitálním restaurování

V posledních týdnech se v médiích objevují zavádějící a nepravdivé informace o digitálním restaurování a digitalizaci. Rozhodli jsme se proto uvést některá tvrzení na pravou míru.

Digitalizace slouží k dlouhodobému zachování filmů

Není pravda. Digitalizace slouží k tomu, aby se filmy mohly hrát v digitalizovaných kinech, vysílat v televizích a sledovat na internetu. Každý, komu se porouchal disk s důležitými soubory, ví, jak obtížné je dlouhodobé uchování dat. Filmový materiál vydrží ve správných podmínkách stovky let. Definitivní a uspokojivá odpověď na otázku, jak uchovat digitální kinematografii pro budoucí generace, ještě nebyla nikde na světě nalezena.

NFA nechce digitalizovat do 4K
Není pravda. NFA digitální restaurování do 4K dělá. V každém projektu provádíme testy rozlišení konkrétního materiálu a pokud ty potvrdí, že tak vysoké rozlišení původní filmový materiál vykazuje, probíhá práce ve 4K.

NFA špatně restauroval filmy Jiřího Menzela
Není pravda. Zde se zaměňuje restaurování s přepisem, který se aktuálně dělá v souladu s televizním vysíláním v rozlišení HD a při kterém nedochází k žádnému restaurátorskému zásahu. Naopak digitální restaurování jednoho filmu stojí v celkových nákladech kolem milionu korun a je zapotřebí vycházet z negativu. Přepis z kopie, který pro TV vysílání stačí, stojí desítky tisíc korun na jeden film – bez něj by televize musely hrát staré, nekvalitní přepisy z 90. let. Některé jsou dokonce na nosičích, které již nelze přehrát. Obě metody digitalizace jsou správné a okamžité zpřístupnění v HD neznamená, že se daný film v budoucnu nemůže nákladně restaurovat ve vyšším rozlišení. Všechny světové archivy i velká studia digitalizují do 4K jen výběrově.

Stát neplatí digitální restaurování
Není pravda. NFA coby příspěvková organizace Ministerstva kultury přispívá na každý projekt digitálního restaurování nezbytnými přípravnými pracemi v hodnotě 300–500 tisíc Kč. Ministerstvo kultury přímo přispělo na digitální restaurování Markety Lazarové, na filmy Karla Zemana, na Staré pověsti české Jiřího Trnky, na 14 filmů v projektu NFA Digitální restaurování českého filmového dědictví, o němž se lze dozvědět podrobnosti na eea.nfa.cz.

NFA zadal digitální restaurování nekvalitní a levné maďarské firmě
Za studio Magyar Nemzeti Filmalap mluví výsledky (www.filmlab.hu/en). Na rozdíl od jakéhokoliv studia v ČR navíc disponuje lepším vybavením pro práci s archivním filmem a má zkušenosti s restaurováním více než sto let starých filmů, opět na rozdíl od jakéhokoliv studia v ČR. Maďarská firma vyhrála v otevřené mezinárodní soutěži s přísně nastavenými požadavky na kvalitu, vybavení a zkušenosti.

NFA nepouští k digitalizaci autory
Není pravda. Tvůrci filmu jsou velmi důležitým zdrojem informací pro restaurování a NFA s tvůrci spolupracuje. NFA ale neakceptuje argument, že by na restaurování měly za již zesnulé tvůrce dohlížet profesní asociace a komory, jak se o to snaží někteří zástupci Asociace českých kameramanů.

NFA se brání spolupráci s odborníky a překáží kvalitní digitalizaci
Za odborníky jsou v různých vyjádřeních vydáváni řešitelé projektu NAKI na AMU a metoda DRA, od které se v roce 2014 distancovala i Evropská kameramanská federace (IMAGO) a odmítla ji Asociace evropských archivů (ACE). Trvání řešitelů projektu na kritizované teorii DRA bylo mimo jiné důvodem, proč NFA z tohoto výzkumného projektu vystoupil. Archiv s vědci a odborníky vždy pracoval a pracuje (Ústav chemické technologie restaurování památek na VŠCHT, CESNET, Univerzita v Curychu, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin a mnohé další), navíc s Centrem audiovizuálních studií FAMU vytváří nový magisterský obor zaměřený právě na ochranu a zpřístupňování filmového dědictví.