28/01

Stanovisko NFA k tiskové zprávě Nadace české bijáky

V červenci 2014 Nadace české bijáky zveřejnila otevřený dopis, ve kterém obvinila Národní filmový archiv z nedodržování smluv a dohod. Následovala řada pokusů ze strany NFA o smírné a konstruktivní řešení, namísto toho si ale Nadace kladla nesplnitelná ultimata a nadále pokračuje v desinformační kampani. Jejím vyvrcholením je prozatím tisková zpráva ze dne 26. ledna 2015.
Dovolujeme si veřejnosti nabídnout korekci zavádějících a nepravdivých tvrzení obsažených v tiskové zprávě a v otevřeném dopisu NČB.

(Pokračování textu…)