19/08

Ve věku nedožitých devadesáti dvou let zemřel 18. srpna 2014 nestor českých filmových historiků PhDr. Luboš Bartošek, CSc.

(nar. 13. 11. 1922)

Za okupace studoval na Státní knihovnické škole v Praze a byl totálně nasazen. Po válce vystudoval slavistiku a filozofii na Karlově univerzitě. Již od roku 1943 působil v nově založeném Filmovém archivu, později v Československém filmovém ústavu. Byl vedoucím jeho odborné knihovny a později se stal členem týmu filmových historiků, pověřených zpracováním dějin československé kinematografie. Za normalizace byl z ústavu propuštěn a musel se vzdát i pedagogické činnosti na katedře divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde učil řadu předních současných odborníků (Jiří Cieslar, Jan Bernard, Stanislava Přádná, Marie Mravcová, Vladimír Mlčoušek, Zdena Škapová ad.). Pracoval pak až do důchodu v dokumentaci Divadelního ústavu.

S manželkou Šárkou Bartoškovou (1924-1981), dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Filmový přehled, vydali řadu základních filmografických prací o československé kinematografii (Československé filmy 1977-1980, 1981-1985) a o jejích tvůrcích a hercích (trojsvazkové Filmové profily). Samostatně napsal mj. knihu Desátá múza Vladislava Vančury a zejména dosud jedinou, byť stručnou, částečnou a nedokonalou historii české kinematografie pod názvem Náš film – kapitoly z dějin (1896-1945), vydanou v roce 1985. Pravidelně psal do Filmového přehledu a v odborných časopisech publikoval zejména monografické práce. Jeho syn Tomáš Bartošek (nar. 1949) byl redaktorem a šéfredaktorem časopisu Filmový přehled, v současnosti se podílí na vzniku filmového portálu NFA.