11/10

Kino Ponrepo oslaví Den rodinných filmů. I vaše filmy se mohou stát živou součástí historie

Národní filmový archiv se od roku 2014 pravidelně připojuje k mezinárodní akci Home Movie Day, jejímž cílem je oslovit veřejnost ke spolupráci s profesionálními archiváři. Letos můžete své filmy přinést do pražského kina Ponrepo 16. října od 15 hodin, archiváři vám pomohou materiály identifikovat a můžete se domluvit i na jejich archivaci.

Rodinné filmy nabízejí pozoruhodný, po formální i obsahové stránce značně odlišný obraz života společnosti než dobová profesionální kinematografie, a proto se Národní filmový archiv o ně zajímá jako o cenný historický pramen poznání naší minulosti. Setkání s rodinnými filmy v kině Ponrepo nabídne příchozím možnost odborné konzultace ohledně starých filmů, které do kina přinesou, uvádí kurátor Národního filmového archivu Jiří Horníček, který Den rodinných filmů v Ponrepu připravil. 

Home Movie Day probíhá ve více než dvaceti zemích Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. Podobně jako v jiných zemích je i naše kino otevřeno všem, kdo přinesou své rodinné nebo i jiné amatérské filmy různých formátů (8 mm, 9,5 mm, 16 mm). Odborníci z Národního filmového archivu přinesené materiály posoudí a pokud o to budou mít majitelé zájem, některé z nich ještě týž den promítnou návštěvníkům kina. Zároveň seznámí příchozí se základními pravidly uchovávání a péče o amatérské filmy. 

Dárci pak od Národního filmového archivu zdarma obdrží své filmy v digitální podobě, takže budou mít možnost si je kdykoliv promítnout a také distribuovat mezi rodinné příslušníky a přátele. Původní materiály od dárců budou zařazeny do sbírky rodinných filmů a bezpečně uloženy do depozitáře. V současné době zahrnuje tato část sbírky Národního filmového archivu již na 1 600 položek, mezi nimiž jsou amatérské filmy hrané, dokumentární (z toho asi 450 rodinných) a animované. Kvůli zániku technického vybavení pro úzké formáty a nemožnosti si filmy promítat, je práce amatérských a rodinných filmařů v ohrožení. Národní filmový archiv stejně jako desítky podobných institucí ve světě tomu předchází pořádáním pravidelných Dnů rodinných filmů. 

 

Letošní Den rodinných filmů v kině Ponrepo zahájíme projekcí animovaných pohádek, promítaných z 8mm filmů přímo v sále kina. Na závěr promítneme amatérské filmy, které poskytla Slezská filmotéka v Katovicích; jejich autor Leon Wojtala (1913–1993) natáčel celý život v kraji bezprostředně sousedícím s Českou republikou. „Prvotní zájem o fotografii u Wojtaly záhy vystřídalo nadšení pro práci s filmovou kamerou formátu 8 mm. Po počátečních zkušenostech získaných při natáčení vlastní rodiny začaly vznikat autorské filmy, kterých za období 1960–1992 Wojtala natočil skoro čtyřicet. Vyvrcholením a nejvyšším oceněním jeho filmařského díla bylo udělení Stříbrné medaile na mezinárodní soutěži UNICA v roce 1975,“ dodává Horníček