23/05

Národní filmový archiv připomíná 80 let od Heydrichiády.

Národní filmový archiv uvádí ku příležitosti 80. výročí Heydrichiády zpět do kin digitalizovaný film Jiřího Sequense Atentát. Přidává i online kolekci zpravodajských šotů, která zachycuje celou éru Heydrichova působení v Protektorátu Čechy a Morava. 

Širokoúhlý snímek Atentát z roku 1964 je dramatickou rekonstrukcí odbojové akce vedoucí k atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Dává vyniknout zásluhám exilové vlády prezidenta Beneše, o nichž se v padesátých letech mluvit nemohlo. Film zaznamenal v době svého uvedení mimořádný divácký zájem a s úspěchem byl uváděn také v zahraničí. 

Snímek Atentát je přesvědčivým dramatickým ztvárněním jedné ze zlomových událostí našich moderních dějin. Národní filmový archiv jej vrací zpět do kin projekcí v kině Ponrepo 25. května 2022 v 19:00. Společně s ním promítne také klíčové dílo českého videoartu Po Atentátu (3 fragmenty) od Filipa Cenka z roku 1998, které dekonstruuje několik minut z tohoto filmu Jiřího Sequense. 

„Atentát byl vždy uváděn jako věrohodné vyobrazení klíčové události druhé světové války. Realistický styl scénáře i jeho filmové realizace odpovídá dobovému pojetí hrdinského činu našich parašutistů, takže i proto by tento obraz neměl nahrazovat historické poznání,” komentuje snímek Atentát ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. 

Dalším příspěvkem Národního filmového archivu k 80. výročí operace Anthropoid je uveřejnění kolekce projektu LINDAT s názvem Heydrichiáda. Tvoří ji dvacet osm zpravodajských šotů, které provádějí diváka obdobím od 27. září 1941, kdy se Heydrich ujal své funkce, zachycují celou éru jeho působení v Protektorátu Čechy a Morava a pokračují okolnostmi jeho likvidace, která se stala nejvýznamnějším projevem rezistence v okupované Evropě během druhé světové války. Kolekci uzavírá záznam prvního výročí této události. 

„Zpravodajské filmy, které dnes rovněž zpřístupňujeme, zajisté vykazují vždy nějaký politický nebo ideologický záměr, ale i tak spoluutvářejí cenný kontext pro Sequensův hraný film,” dodává Bregant.

Digitalizaci filmu Atentát z daru Milady a Eduarda Kučerových realizoval Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary ve spolupráci se Státním fondem kinematografie a Národním filmovým archivem. Kolekci Heydrichiáda Národní filmový archiv zveřejňuje v rámci projektu LINDAT/CLARIAH-CZ, který je realizován v rámci programu OP VaVpl Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu LINDAT/CLARIAH-CZ je zpřístupnit digitální data s rozmanitým obsahem, která mají potenciál stát se předmětem nebo pomůckou výzkumných aktivit v ČR i zahraničí.