21/11

NFA vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku Digitalizace a digitální restaurování deseti filmů

Filmy, resp. filmové programy pochází z let 1898–1977. Digitalizace a digitální restaurování bude probíhat v rozlišení až 4K s ohledem na stav zdrojových materiálů. Výstupem digitalizace a digitálního restaurování bude DCP určené ke kinodistribuci a dlouhodobé archivaci, mastery pro výrobu DVD a BD a podrobná dokumentace celého procesu.

(Pokračování textu…)