14/09

Vyjádření k tiskové zprávě hnutí STAN

Po jednání se zástupci profesních organizací, které proběhlo 14. 9. 2021 v Poslanecké sněmovně a které svolal poslanec Petr Gazdík, vydalo hnutí STAN tiskovou zprávu obsahující několik zavádějících a nepřesných informací týkajících se práce Národního filmového archivu (NFA). 

O způsobu digitálního restaurování se diskutuje se zástupci profesních organizací (Asociace českých kameramanů a FITES) již od roku 2016. Proběhla řada kulatých stolů, odborných seminářů a jednání, která vedla v roce 2018 k dohodě o vzorkování mezi FAMU a NFA. Tato dohoda je dodržována. Odborná komise sestavená Ministerstvem kultury, kterou zmiňuje poslankyně Olga Sommerová ve vyjádření, k závěru nikdy nedošla, protože se neshodla. K závěru došla jen část komise, a to táž, která celý spor rozpoutala.

Jako u každého náročného projektu i k filmu Až přijde kocour vypracoval restaurátorský tým NFA rozsáhlé historické i materiálové rešerše a nashromáždil tak informace z celého světa. Vybrané filmové materiály prozkoumal – stejně jako vzorky DRA, u nichž bylo ale zjištěno, že jsou svou barevností mimo historické možnosti filmového materiálu Agfa, na kterém byl film  ve své době v kinech uváděn. Přístup NFA jakožto paměťové instituce k restaurování je založen na představení filmu v podobě co nejvěrnější tomu, jak film vypadal v době jeho prvního uvedení, a proto nebylo možné v tomto případě možné se vzorky řídit. Dohoda uzavřená mezi NFA a FAMU toto umožňuje a porušena nebyla. Italské studio L´Immagine ritrovata je mezinárodně uznávané pracoviště specializující se právě na digitální restaurování, se kterým NFA navázal na úspěšnou spolupráci na filmu Extase (Gustav Machatý, 1932), za kterou získal před dvěma lety cenu za nejlepší restaurovaný film na festivalu v Benátkách.

Žádost o stažení filmu z distribuce nikdy NFA neobdržel, o případné žádosti soudu také nic neví – digitalizovaný snímek je k dispozici kinům po celé republice.