01/04

Němá klasika online. Národní filmový archiv se zapojil do evropského projektu A Season of Classic Films.

Do projektu Asociace evropských filmových archivů, který má za cíl přiblížit zejména mladému publiku klasické snímky a péči o filmové dědictví, se zapojilo dvacet dva paměťových institucí z celé Evropy, včetně Národního filmového archivu. Ten od dubna do června postupně zdarma zpřístupní sedm němých filmů, které hudebně doprovodí současní hudebníci a hudebnice. 

 

Ve výběru titulů stojí vedle filmů Karla Lamače, hereckých výkonů Vlasty Buriana a Anny Ondrákové či prvních snímků natočených na českém území také díla, která publikum nemělo možnost vidět desítky let. „Nově zrekonstruované filmové kopie nám poskytují unikátní pohled do dějin české kinematografie. Naše dramaturgie sleduje raný český film v jeho rozličných polohách – od dobových blockbusterů k okrajovým kvazi-dokumentárním snímkům. Na otázku, co v kontextu raného českého filmu může být označeno jako „filmová klasika“, podává naše dramaturgie nejednoznačnou odpověď. Bude jen na divácích, aby si z projekcí a debat vybrali, co pro ně filmová klasika znamená,” říká dramaturg festivalu a kurátor hudby a zvuku Národního filmového archivu Jonáš Kucharský

 

Film nikdy němý nebyl. Ve dvacátých letech ozvučovali filmy klavíristé a hudební tělesa různorodými skladbami více či méně populární hudby. V Národním filmovém archivu vybírají autory a autorky nové filmové hudby tak, aby odkazovala právě k rozmanitosti původních hudebních doprovodů. „Naše dramaturgie hudebních doprovodů němých filmů dlouhodobě cílí na co nejširší publikum. V rámci programu kina Ponrepo se tak diváci mohou setkat s konzervativními klavírními doprovody, ale například i elektroakustickými experimenty. Festival A Season of Classic Films pak nabídne široké stylové a žánrové rozpětí toho, jak může v roce 2021 vypadat a znít doprovod němého filmu. Naším cílem není vytvořit definitivní, konečné verze filmu a jeho doprovodu, naopak se snažíme nabídnout jen jednu z variant, jak může ten který snímek znít,” dodává Kucharský. 

 

První projekcí přehlídky A Season of Classic Films bude 8. dubna 2021 Bílý ráj Karla Lamače s hudebním doprovodem brněnského multiinstrumentalisty Tomáše Vtípila. Poté každé dva týdny přibyde v rámci online přehlídky další titul s novým hudebním doprovodem. Ke komentovanému pásmu filmů Jana Kříženeckého zahraje Jan Burian, skautský osvětový film Svatopluka Innemanna Buď připraven! ozvučí Wabi Experience, Lamačovy Hříchy lásky uvedeme s hudbou manželů Johany a Martina Ožvoldových a Jana Kratochvíla, k restaurovaným Milenkám starého kriminálníka zahraje Vojtěch Procházka, svými filmovými doprovody známé Trio Neuvěřitelno zahraje k dramatu Cikáni. Z nového přepisu pak diváci zhlédnou snímek Ukřižovaná s hudbou Ondřeje Bělíčka. 

 

Po některých projekcích proběhnou diskuze, ve kterých se budou mluvčí zabývat otázkami spojenými s němým filmem a jeho uváděním. Na Bílý ráj  8. dubna naváže online diskuze (pouze v anglickém jazyce) na téma Classics Today, které rámuje celou přehlídku. Klasika je pojem, který dnes málem ztratil význam, používáme ho v souvislostech, které nemají nic společného s kulturou a s uměním. Možná právě proto je důležité abychom se k pojmu klasika vrátili, abychom si ujasnili, co to tento pojem dnes znamená. Mluvíme o klasice v architektuře, v hudbě, v literatuře – ale co tím vlastně myslíme? A proč?” ptá se generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, který debatu povede a se svými hosty z různých odvětví kultury a umění se bude zabývat tím, co dnes znamená pojem klasika a jak se s ním vypořádat.


Jednotlivé projekce sledujte na portále Filmový přehled, online diskuze na platformě Zoom. A Season of Classic Films je projekt Association des Cinémathèques Européennes (ACE) a je finančně podpořen programem EU Creative Europe.

Program a online projekce najdete zde.