07/10

Kočár do Vídně na 54½ ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

Na 54½ ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který proběhne 18. – 21. 11. 2020 bude uveden digitálně restaurovaný Kočár do Vídně. Ten vznikl ze spolupráce scenáristy Jana Procházky s režisérem Karlem Kachyňou v roce 1966.

Hlavní hrdinkou komorního psychologického snímku z konce druhé světové války je venkovanka Krista, donucená dvojicí nepřátelských vojáků, aby je převezla přes Znojmo za hranice. Dezertéři netuší, že žena vzniklou situaci vnímá jako příležitost pomstít smrt manžela, kterého před pár dny oběsili nacisté. Pro pětadvacetiletou Ivu Janžurovou byla postava mladé vdovy jednou z prvních velkých hereckých příležitostí. Kromě soustředěného herectví Janžurové, Jaromíra Hanzlíka a Luďka Munzara se na vypjaté atmosféře filmu podílí kamera Josefa Illíka, proměňující temný pustý les v tísnivý prostor, z něhož není úniku.

Nadčasový příběh o nemožnosti najít ve vykloubené době společnou řeč a dosáhnout alespoň individuální spravedlnosti obdržel na MFF v Karlových Varech hlavní cenu. Po srpnu 1968 se Kočár do Vídně stejně jako jiné filmy Kachyni a Procházky nemohl objevit v kinech.

Digitální restaurování bylo realizováno ve spolupráci Národního filmového archivu s Mezinárodním filmovým festivalem Karlovy Vary ve studiích UPP a Soundsquare v roce 2020 a bylo financováno z daru paní Milady Kučerové a pana Eduarda Kučery.