21/02

V memorandu o přeměně budovy Nákladového nádraží Žižkov se signatáři zavazují ke vzájemné spolupráci

V pátek 21. února 2020 bylo slavnostně podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci s cílem konverze Nákladového nádraží Praha – Žižkov. Cílem je koordinovat plány pro budoucí revitalizaci celého prostoru včetně vytvoření rezidenční zástavby, školy či nového sídla Národního filmového archivu. Podpisem memoranda jednotliví zástupci institucí a dalších společností deklarují svůj zájem na revitalizaci budovy Nákladového nádraží Praha – Žižkov, která je kulturní památkou. Zároveň mají zájem o vznik a rozvoj nového celoměstsky významného veřejného prostoru ve vnitrobloku budovy a na výstavbě městské, převážně rezidenční, zástavby v okolí budovy. 


Memorandum svým podpisem stvrdili ministr kultury PhDr. Lubomír Zaorálek,  primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib, starosta Městské části Praha 3 Jiří Ptáček, generální ředitel Národního filmového archivu PhDr. Michal Bregant, za Sekyra Group, a.s. předseda představenstva JUDr. Luděk Sekyra a místopředseda představenstva ing. Leoš Anderle, za České dráhy, a.s. předseda představenstva Bc. Václav Nebeský a člen představenstva JUDr. Petr Pavelec, LL.M. a za Žižkov Station Development, a.s. předseda představenstva ing. Leoš Anderle a místopředseda představenstva ing. Petr Král. 

K přeměně prostor budovy bývalého nádraží na nové moderní centrum Prahy 3 se připravuje také vybudování nového školského zařízení. Čelní budovu je plánováno využít pro Národní filmový archiv, který do nového sídla přesune administrativu, odborná pracoviště, knihovnu, badatelnu a Kino Ponrepo. 

Národní filmový archiv je instituce národního významu, ale dosah našich činností je mezinárodní. Jsem přesvědčený, že do této lokality přivedeme občany, kteří se zajímají nejen o filmovou kulturu, ale i o širší společenské souvislosti. A tak jako má naše instituce mezinárodní význam, věřím, že ho bude mít i Nákladové nádraží Žižkov, “ řekl generální ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant. 

Po komplexní revitalizaci budovy nákladového nádraží by měl objekt sloužit jako jedinečný multifunkční veřejný prostor, který přispěje nejen ke zvýšení kvality života obyvatel okolní zástavby, ale také obyvatel celé Prahy. V okolí se plánuje rezidenční zástavba a vznik nových rozsáhlých parků, jejichž propojení se stávající zelení zajistí nové pěší trasy. Dopravní spojení tohoto nového kulturně-vzdělávacího a společenského centra Žižkova v budoucnu obslouží nová tramvajová trať.