19/09

Národní filmový archiv podporuje stávku za klima

Změny klimatu a související problémy životního prostředí jsou pro lidstvo zásadní hrozbou. Vědci na celém světě upozorňují na fakt, že Země se vlivem lidské činnosti otepluje bezprecedentní rychlostí, ekosystémy kolabují a nacházíme se uprostřed šestého masového vymírání živočišných i rostlinných druhů. 

Navzdory soustavnému naléhání vědců, akademických institucí i nevládních organizací, politické reprezentace dosud na mezinárodní úrovni nepřijaly žádná závazná opatření pro řešení klimatické krize. Emise skleníkových plynů nadále stoupají a jakékoliv systémové změny, nevyhnutelné pro boj s klimatickou změnou, jsou v nedohlednu. V současnosti nic nenasvědčuje tomu, že lidstvo katastrofickému oteplení planety zabrání.

Každodenní prací nás všech v Národním filmovém archivu je péče o filmové dědictví, které uchováváme pro budoucí generace. Při tak nejisté budoucnosti je ovšem ohrožen smysl naší práce, my proto nemůžeme být pasivní. Národní filmový archiv reaguje na výzvu hnutí Fridays for Future a vyjadřuje svou podporu globální klimatické stávce, která probíhá od 20. do 27. září 2019. 

Vedení Národního filmového archivu umožňuje zaměstnancům zúčastnit se stávky za klima v pátek 20. září na pražském Staroměstském náměstí. Společně budeme požadovat od politických činitelů rychlou akci pro zmírnění změny klimatu. 

V pátek 20. září také probíhá v kině Ponrepo ve spolupráci se spolkem Automat festival Městem, první ročník festivalu filmů o urbanismu, dopravě a jejím vlivu na život ve městě, kterým se připojujeme k akci Týden pro klima