17/06

Jednotný kontakt pro rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce

V rámci našeho poslání zpřístupňujeme filmová díla, soudobou dokumentaci v oblasti filmu, fondy filmových institucí, pozůstalosti, sbírky fotografií, plakátů, reklamních materiálů, titulkových a dialogových listin a sbírky varií. Spolupracujeme s badateli, filmovými tvůrci a producenty, obchodními partnery, pořadateli výstav, provozovateli kin a organizátory festivalů, s širokou i odbornou veřejností. Poskytujeme také odbornou spolupráci na českých i zahraničních projektech z oblasti ochrany, zpracování, katalogizace, výzkumu, teorie a dějin filmu a filmových archiválií.

Nově zasílejte žádosti o rešerše, konzultace a dotazy ke sbírce NFA na jednotný email reserse@nfa.cz. Ve svém požadavku uveďte, o jaké materiály máte zájem (jaké provenience, z jakého období, co je tématem a jaká jsou klíčová slova vhodná pro vyhledání) a k jakému účelu informace požadujete. Více informací o rešerších a dotazech najdete zde.