30/03

Zemřel Jindřich Schwippel, významná osobnost českého archivnictví

Ve čtvrtek 28. března 2019 zemřel PhDr. Jindřich Schwippel, významná osobnost českého archivnictví a člen Rady Národního filmového archivu.

Jindřich Schwippel byl znám mimo jiné také smyslem pro humor všech barev a ironii. Obojí se odráží i v jeho stručném životopise, který pro nás napsal, než byl jmenován členem Rady Národního filmového archivu:

Narodil jsem se 10. 2. 1935 v Praze, zde jsem chodil do školy. Na tehdejší filosoficko-historické fakultě UK jsem vystudoval obory archivnictví-historie; původně s titulem promovaný historik pak (po dodatečných zkouškách) PhDr. (Patřím do posledního ročníku, kterému ještě přednášel legendární profesor Václav Vojtíšek.)

Na tzv. umístěnku jsem nastoupil jako vedoucí Okresního archivu v Jablonci nad Nisou, po vojenské službě jsem v konkurzu získal místo ředitele (tehdy) Oblastního muzea v Chebu (1960 – 1964). Pak jsem byl vedoucím I. oddělení Státního archivu v Praze. „Kádrovým invalidou“ jsem se stal svým působením v redakci vládního časopisu Národní výbory. V roce 1969 mi poskytl azyl tehdejší Ústřední archiv ČSAV, kde jsem se pak stal vedoucím 1. oddělení a zástupcem ředitele profesora Václava Vaněčka. Zde začala má spolupráce s NFA, protože akademický archiv měl i filmové materiály. Koncem 80. let jsem byl pověřen přednáškami na katedře pomocných věd historických a archivního studia. Jako důchodce jsem pracoval (2005-2013) v „papírovém oddělení“ NFA u Tomáše Lachmana.

Roku 2010 jsem získal medaili Za zásluhy o české archivnictví (má ji i Vladimír Opěla).   

Má výběrová bibliografie je v publikaci Učitel archivářů, Praha 2015 (ss.20-34), jde o práce k pramenům dějin věd, oral history (v Archivu AV ČR je 49 mých záznamů vzpomínkových interview s „pamětníky a spolutvůrci dějin Akademie“), učební texty pro podnikové archiváře, později též kronikáře. Podílel jsem se na přípravě a vydání publikace Franz Kafka Amtliche Schriften, Frankfurt am Main, 2004. Autorsky jsem se též  podílel na publikacích Die Prager Professoren, Essen, Klartext 2001 a Bohemia docta, Praha 2010 (oceněno Magnesia Litera.) Některé své stati jsem publikoval též v Belgii, Bulharsku, Maďarsku, Německu a Rakousku. V době působení v NFA jsem publikoval též stati o písemných pramenech v Iluminaci.

 

Panu doktoru Schwippelovi patří velký dík za vše, co pro Národní filmový archiv vykonal, za rady moudré i praktické a za archivářský optimismus, který z něj vyzařoval vší skepsi navzdory. Čest jeho památce.