01/11

Výsledky veřejné soutěže: Správa filmů Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie na serveru YouTube

Dne 24.10.2018 ve 14:00 se sešla hodnotící komise ve složení Viera Hladišová, Martina Šťastná, Tomáš Žůrek, která posoudila čtyři nabídky, které byly v řádném termíny (do 22.10.2018 do 12:00) dodány na sekretariát Národního filmového archivu. Všechny nabídky splnily formální náležitosti a mohly tedy postoupit k vyhodnocení nabídek.

Hodnocení nabídek probíhalo z hlediska jejich ekonomické výhodnosti v podobě výše podílové odměny pro Národního filmový archiv. Nejvyšší podílovou odměnu nabídla společnost Blue Sky Film Distribution a.s. (IČO: 27401413) a s touto společností tedy Národní filmový archiv uzavře smlouvu.

V Praze, dne 1.11.2018

 

Výsledky veřejné soutěže: Správa filmů Národního filmového archivu a Státního fondu kinematografie na serveru YouTube v PDF