23/10

NFA na MFDF Ji.hlava

NFA se i letos podílí na programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava.

24. října představí Lucie Česálková svou novou knihu Atomy věčnosti. Český krátký film 30. až 50. let, ve které krátké filmy rozebírá s ohledem na variabilitu jejich společenských rolí a na základě výzkumu vztahů mezi institucemi, zejména státem, a médii.

Lucie Česálková také připravila výběr krátkých filmů z let 1919 až 1971 pro nesoutěžní sekci Do historie: Továrna.