10/05

Uzavření a omezení přístupu do vybraných archivních souborů z odd. písemných archiválií NFA

Vážené badatelky, vážení badatelé,

dovolte, prosím, abychom vás s předstihem informovali o plánovaných změnách v dosavadní praxi přístupu do nezpracovaných archivních souborů uložených v odd. písemných archiválií NFA. Tyto změny jsou nutné s ohledem na efektivitu procesu zpracovávání archivních souborů.

Od 1. září 2018 bude bohužel uzavřen badatelský přístup do nezpracovaných archivních souborů ústředních orgánů řídících zestátněnou kinematografii v období 1948 až 1962. Pro badatele budou během pořádacích prací zcela a bez výjimek uzavřeny archivní soubory Československý státní film (1948–1956) a Kina (1945–1956). Badatelský přístup do archivního souboru Ústřední ředitelství československého filmu (1957–1991) bude umožněn pouze k archiváliím vzniklým po roce 1962.

Na přelomu léta a podzimu 2018 bude dokončeno zpracování archivního souboru Československá filmová společnost II (1946–1948) a bude možné v něm bádat standardním způsobem. O zpřístupnění dalších zpracovaných archivních souborů budeme neprodleně informovat na webových stránkách NFA.

Předem mnohokrát děkujeme za vaše pochopení!